Buyout

V prípade transakcií typu buyout kupujeme väčšinový podiel v spoločnosti. Naším cieľom je uskutočniť hladký prechod do ďalšieho štádia rozvoja spoločnosti. V rámci partnerstva s riadiacimi tímami a akcionármi pomáhame spoločnostiam pri definovaní stratégie, vyvíjať a realizovať vhodné štruktúry financovania a zamestnávať talentovaných manažérov.


Spoločnosť Enterprise Investors zrealizovala buyout transakcie napríklad v spoločnostiach AVG Technologies, Kruk, Scitec Nutrition a Noriel.


Keď v roku 2005 Polish Enterprise Fund V investoval do AVG Technologies (vtedajší Grisoft), bola česká spoločnosť dobre známa vďaka svojmu antivírusovému softvéru. V tom čase mala približne 25 miliónov užívateľov a cítila potrebu globálne rásť a rozšíriť portfólio o nové produkty a služby. Podporili sme rozvoj spoločnosti posilnením riadiaceho tímu talentovanými manažérmi s globálnymi skúsenosťami. S cieľom začať poskytovať nové služby a získať nové skúsenosti sme pomohli identifikovať a odkúpiť nové spoločnosti. Podporili sme tiež rozšírenie sortimentu oproti pôvodnému antivírusovému softvéru. Výsledkom bol rast spoločnosti AVG, pričom zaznamenala 7,5-násobný nárast počtu aktívnych užívateľov a pretransformovala sa z regionálneho hráča na globálneho lídra. Počas investičného obdobia sme pomohli vytvoriť silnú firemnú štruktúru a dosiahnuť solídné finančné výsledky. Vďaka tomu bola spoločnosť v roku 2012 kótovaná na newyorskej burze cenných papierov a získala nový kapitál v hodnote 64 mil. dolárov.


Dnes je spoločnosť AVG Technologies popredným poskytovateľom softvérových a online služieb pre spotrebiteľský trh a malé firmy. Dodáva riešenia pre zabezpečenie stolových počítačov, notebookov a mobilných zariadení či produktov pre bezpečné vyhľadávanie na internete. Počas investície EI sa trhová kapitalizácia spoločnosti zvýšila takmer 12-násobne na 919 mil. dolárov. V auguste 2014 spoločnosť Enterprise Investors úplne vystúpila zo spoločnosti AVG Technologies.


www.avg.com

Expanzívne financovanie

Poskytujeme firmám kapitál, aby mohli rásť, ktoré potrebujú peniaze na zvyšovanie výrobných kapacít, vývoja a uvedenia nových produktových radov alebo na uskutočnenie akvizície konkurenta. Riadiacim tímom poskytujeme odborné poznatky z najrôznejších odvetví a pomáhame im pri kľúčových obchodných rozhodnutiach. Pomáhame spoločnostiam vytvárať stratégie, vyvíjať a realizovať optimálne štruktúry financovania a zamestnávať talentovaných manažérov.Naše fondy poskytli financovanie rastu niekoľkým desiatkam poľských firiem v Poľsku a regióne CEE vrátane spoločností Dino, PBKM, Unilink a Anwim.Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme investovali do firmy Dino, bol jej atraktívny formát lokálnych supermarketov. Supermarkety Dino sa nachádzajú v blízkosti koncového zákazníka (najmä v malých mestách alebo okraji veľkých miest) s predajnou plochou 300 až 400 m2 a parkoviskom pre 10–30 áut. Vďaka podpore Enterprise Investors sa spoločnosť Dino rýchlo rozrástla z 97 predajní v roku 2010 na 628 obchodov na konci roka 2016 a stala sa tak jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností na trhu maloobchodného predaja potravín v západnom Poľsku. Vďaka investíciám do vzniku dvoch distribučných centier a zavedeniu moderných IT riešení držali krok taktiež dodávateľský reťazec a administratívna podpora. Rast spoločnosti viedol k vytvoreniu nových pracovných miest, pričom zamestnanosť v Dino od roku 2010 vzrástla takmer osemnásobne, na 11 600 pracovných miest (apríl 2017). Zakladateľ, ktorý sieť Dino vytvoril v roku 2000, v nej naďalej pôsobí ako majoritný akcionár aj po našej investícii a rovnako i po našom exite. V apríli 2017 sme predali celý náš podiel prostredníctvom úspešnej IPO transakcie na Varšavskej burze cenných papierov, čo bolo vyhodnotené ako najväčšia finančná operácia realizovaná private equity fondom v strednej a východnej Európe a zároveň jedna z najväčších finančných operácii v Poľsku.www.marketdino.pl

Leveraged buyout

Finančný pákový efekt umožňuje investorom vygenerovať vyššiu návratnosť ich investície a súčasne poskytujene vyššie zhodnotenie podnikateľom, ktorí predávajú svoju spoločnosť. Preto zabezpečujeme okrem zapojenia prostriedkov našich vlastných fondov tiež bankové financovanie.


Medzi naše odkupy s využitím bankových úverov, ktoré sa nazývajú aj leveraged buyout (LBO), patria prevzatia spoločností Danwood, Studenac a Intersport ISI.


Danwood je výrobcom energeticky úsporných prefabrikovaných domov s využitím moderných technológií, ktoré sú obľúbené v Nemecku a Škandinávii. Centrála spoločnosti, výrobný závod i dizajnové centrum sa nachádzajú vo východnom Poľsku.


Danwood väčšinu produkcie predáva do Nemecka a ostatných nemecky hovoriacich krajín, ako aj do Veľkej Británie a Poľska. Spoločnosť poskytuje služby do všetkých kľúčových oblastiach výrobného reťazca od návrhu cez výrobu a predaj prefabrikátov až po výstavbu a finálne úpravy. Investovali sme do spoločnosti Danwood, pretože sme boli presvedčení o rýchlom raste trhu s energeticky úsporným bývaním. Zaujala nás vysoká kvalita ich výrobkov, efektívne pracujúci a nadšený manažérsky tím a vedúce postavenie ich spoločnosti na nemeckom trhu. V roku 2013 sme kúpili 100% podiel spoločnosti Danwood od Budimex Group, nakoľko odkúpené aktíva neboli pre Budimex kĺúčové. Spoľahlivé základy spoločnosti Danwood a zdravé peňažné toky nám umožnili optimalizovať štruktúru financovania s využitím finančného pákového efektu.


V súčasnosti energeticky úsporné domy od spoločnosti Danwood dobýjajú nové trhy v Európe. Vďaka svojej výbornej finančnej kondícii sa môže firma uchádzať o potenciálne ďalšie akvizície, ktoré by ďalej podporili rast.www.danwood.pl

Management buyout

Pri nákupe kontrolného podielu v spoločnosti úzko spolupracujeme s jej manažérskym tímom. Tento tím, a teda akcionári spoločnosti, sami pomáhajú definovať stratégiu a prevádzkové plány. Najdôležitejšiu úlohu v tomto type transakcie hrá pracovné nasadenie manažmentu spoločnosti a motivácia k splneniu nielen okamžitých, ale i dlhodobých cieľov.


Spoločnosť Enterprise Investors zrealizovala manažérske odkupy vo firmách Skarbiec Holding a JNT Group.


Skarbiec Holding je jeden z najstarších správcov podielových fondov v Poľsku. Firma si zabezpečila významný podiel na silne konkurenčnom poľskom trhu investičných fondov. V roku 2007 fond PEF V odkúpil 100% akcií firmy Skarbiec Holding. Išlo vôbec o prvé prevzatie spoločnosti, ktorá sa zaoberá správou podielových fondov, fondom private equity v strednej a východnej Európe.


Čoskoro po tejto transakcii sme predali 7% podiel v Skarbiec Holding skupine 12 kľúčových manažérov, pre ktorých sme vytvorili opčný programu riadenia spoločnosti. Popri nás investovali vlastné zdroje do kúpy akcií aj samotní manažéri spoločnosti Skarbiec Holding, čím preukázali dôveru v pokračujúci rast spoločnosti. Pre nás, ako investorov, je toto ďalším podnetom k investícii. Naše rozhodnutie investovať do spoločnosti Skarbiec Holding vychádzalo z viacerých skutočností. Hlavnými dôvodom bol skúsený a kompetentný tím manažérov, ako aj priaznivý makroekonomický výhľad, ktorý zaručoval rýchly rast podielových fondov. Tieto predpoklady spolu s našimi odbornými poznatkami finančného sektora napomohli zvýšiť hodnotu spoločnosti.


Silný ťah na bránku a angažovaný manažérsky tím spoločnosti upútal pozornosť verejných investorov, vďaka čomu uskutočnila spoločnosť Skarbiec Holding v roku 2014 primárnu verejnú ponuku (IPO) na Varšavskej burze cenných papierov (WSE). Išlo už o 30. IPO spoločnosti z portfólia EI a celkovo o 29. IPO z portfólia na WSE.www.skarbiec.pl

Pre IPO

Primárna verejná ponuka (IPO) často nemusí byť tou najlepšou voľbou pre relatívne mladé spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré nemajú finančnú históriu alebo potrebnú reputáciu na prilákanie pozornosti investorskej verejnosti.
 
Enterprise Investors vie týmto spoločnostiam v úvodnej fáze rastu poskytnúť potrebnú podporu. Súkromná investícia predchádzajúca úpisu môže byť ušitá na mieru špecifickým potrebám spoločnosti tak, aby jej poskytla potrebné know-how a pomoc pri zavedení osvedčených postupov, čím sa rast spoločnosti urýchli. Navyše prítomnosť skúseného a trpezlivého akcionára pomáha vybudovať investorskú základňu.

 

Naša investícia do spoločnosti Zelmer bola klasická pre-IPO transakcia.

 

Zelmer je najstarší a najväčší výrobca malých domácich spotrebičov (SDA) v Poľsku. Spoločnosť Enterprise Investors v roku 2005 zakúpila prostredníctvom IPO počas privatizácie firmy Zelmer významný menšinový podiel v podniku a okamžite začala s jeho transformáciou zo štátnej firmy na výrobcu svetovej úrovne a na druhého najväčšieho výrobcu malých domácich spotrebičov v strednej v východnej Európe. Počas investície Enterprise Investors dosadila nový manažment, zaviedla nové výrobky v strednej a nízkej cenovej kategórii a pomohla spoločnosti vstúpiť na nové trhy vrátane Ruska a Ukrajiny. Počas tejto investície EI sa nárast predaja zdvojnásobil, zatiaľ čo snaha o zvýšenie ziskovosti viedla k zameraniu na najväčšie trhy regiónu a výrobky s najvyšším potenciálom rastu, ako aj na vybudovanie najmodernejšieho výrobného závodu v Rzeszówe.
 
Spoločnosť Enterprise Investors v roku 2012 predala svoj podiel spoločnosti Bosch und Siemens Hausgeräte, najväčšiemu hráčovi na európskom trhu malých domácich spotrebičov.

 

www.zelmer.pl