• John P. Birkelund

  John P. Birkelund

  (1930-2019)

  John Birkelund sa začal angažovať v poskytovaní rozvojového kapitálu v roku 1956 vďaka úspešným investíciám, ktoré boli financované napr. Rothschildovcami. Počas nasledujúcich 25 rokov, kedy uvážlivo investoval kapitál do spoločností ako sú Texas Instruments, Federal Express, Cray Research a MCI Communications, vydláždil cestu k rastúcemu odvetviu rozvojového kapitálu. V roku 1981 John nastúpil do bankovej spoločnosti Dillon Read & Co. ako jej prezident, akcionár a neskôr predseda predstavenstva a CEO. Po 16 rokoch vyjednal predaj Dillon Read spoločnosti UBS za cenu blížiacu sa takmer 20-násobku hodnoty z doby, keď do firmy nastúpil.

  V roku 1990 sa John Birkelund stal predsedom novo vzniknutého fondu Polish-American Enterprise Fund a rovnako aj firmy Enterprise Investors. Z oboch pozícií odišiel po 16-tich rokoch v októbri 2006.

  John bol členom dozorných rád viacerých neziskových organizácií, vrátane Brown University, New York Public Library, Frick Collection a American Academy v Berlíne. Bol taktiež členom a predsedom investičných výborov týchto spoločností. Ďalej pracoval ako riaditeľ burzy cenných papierov v New Yorku. Bol držiteľom čestného doktorátu z Brown University a členom American Academy of Arts and Sciences.

  Johnovi udelil poľský prezident Aleksander Kwaśniewski štátne vyznamenanie Komandérsky kríž s hviezdou.

 • Robert G. Faris

  Robert G. Faris

  (1938–2017)

  Po úspešnom štarte jeho kariéry v chemickom priemysle, kde pracoval okrem iného ako riaditeľ medzinárodného obchodného oddelenia v spoločnosti Standard Oil of Indiana (Amoco Chemicals), sa v roku 1969 Robert Faris začal venovať obchodu s cennými papiermi. O dva roky neskôr nastúpil do spoločnosti Alan Patricof Associates ako ich tretí poradca. Spoločnosť najskôr investovala do start-upov, high-tech a bio-tech spoločností v počiatočnej fázi rozvoja. Mnohé z nich, ako napr. Apple Computer, Cellular Communications Inc., Computer Identics a Syntro, sa stali lídrami vo svojich sektoroch.

  Úspechy týchto investícií spolu s validáciou konceptu rozvojového kapitálu na konci 70-tych rokov 20. storočia umožnilo firme Alan Paticof Associates založiť postupne nové fondy. Počas 17-ročného pôsobenia v Alan Patricof Associates (teraz Apax), v rámci ktorého bol Robert desať rokov prezidentom, sa spoločnosť stala jednou z najväčších a najuznávanejších firiem špecializujúcich sa na rozvojový kapitál v Spojených štátoch. V roku 1988 Robert odišiel do dôchodku s tým, že sa stane učiteľom.

  O dva roky neskôr, počas významných zmien vo východnej Európe a v Poľsku, John Birkelund vymenoval Roberta Farisa za prezidenta novovytvoreného fondu Polish-American Enterprise Fund (PAEF). Robert pôsobil ako výkonný riaditeľ PAEF a od založenia spoločnosti Enterprise Investors aj ako jeho prezident a generálny riaditeľ. V roku 2006 odstúpil z oboch funkcií a bol zvolený za predsedu predstavenstva spoločnosti Enterprise Investors Corporation. V tejto funkcii pôsobil do konca roka 2016, až kým neodišiel do dôchodku.

  Robertovi udelil prezident Bronisław Komorowski štátne vyznamenanie Komandérsky kríž s hviezdou.