John P. Birkelund (1930 - 2019)
John P. Birkelund (1930 - 2019)

Z branżą venture capital związał się w 1956 roku – za sprawą udanych inwestycji finansowanych m.in. przez rodzinę Rothschildów. W ciągu kolejnych 25 lat prowadzone przez niego z sukcesem projekty inwestycyjne, dotyczące np. spółek Texas Instruments, Federal Express, Cray Research i MCI Communications, utorowały drogę do dalszego rozwoju branży VC. W 1981 roku dołączył do zespołu banku inwestycyjnego Dillon Read & Co. – jako prezes, udziałowiec, a następnie przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor zarządzający. Szesnaście lat później wynegocjował sprzedaż Dillon Read firmie UBS po cenie blisko 20-krotnie wyższej od wartości przedsiębiorstwa w czasach, kiedy rozpoczynał w nim pracę.

W 1990 roku stanął na czele nowo powołanych instytucji: Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości i Enterprise Investors. Obie funkcje pełnił przez 16 lat, ze stanowisk ustąpił w październiku 2006 roku.

Angażował się również w działalność wielu organizacji z sektora non profit, m.in. Brown University, New York Public Library, Frick Collection i American Academy w Berlinie; przewodniczył pracom ich komitetów inwestycyjnych bądź uczestniczył w tych pracach. Był członkiem Rady Dyrektorów Giełdy Nowojorskiej, otrzymał doktorat honoris causa Brown University, został też wybrany na członka American Academy of Arts and Sciences.

Robert G. Faris (1938 – 2017)
Robert G. Faris (1938 – 2017)

Choć karierę zawodową z sukcesem rozpoczął w branży chemicznej – był m.in. dyrektorem działu odpowiedzialnego za rozwój handlu międzynarodowego w spółce Standard Oil of Indiana (Amoco Chemicals) – w 1969 roku na stałe związał się z rynkami kapitałowymi. Dwa lata później, jako trzecia zatrudniona osoba, dołączył do tworzącego się zespołu Alan Patricof Associates. Na początku działalność firmy koncentrowała się na inwestycjach w start-upy i spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w sektorze wysokich technologii i branży biotechnologicznej. Wśród wielu wspieranych przez nią spółek można znaleźć marki tak znane jak Apple Computer, Cellural Communications Inc., Computer Identics i Syntro.

Bezsprzeczny sukces spółek z portfela Alan Patricof Associates i usankcjonowanie pod koniec lat 70. inwestycji typu venture capital pozwoliły firmie na tworzenie kolejnych funduszy. Po 17 latach pracy Roberta Farisa i 10, w których był on prezesem, Alan Patricof Associates (obecnie Apax) stało się jedną z największych i najbardziej cenionych firm venture capital w Stanach Zjednoczonych. W 1988 roku Robert Faris odszedł na emeryturę. Planował zająć się pracą dydaktyczną.

Dwa lata później, wraz z rozpoczęciem procesu przemian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał od Johna Birkelunda propozycję objęcia funkcji prezesa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Piastował to stanowisko, jak również był dyrektorem zarządzającym Enterprise Investors. W 2006 roku zrezygnował z obu funkcji i został wybrany na przewodniczącego rady dyrektorów Enterprise Investors Corporation, którą to pozycję sprawował do momentu przejścia na emeryturę pod koniec 2016 roku.