8 XII 2020

Enterprise Investors zostanie większościowym akcjonariuszem Software Mind

Warszawa, 8 grudnia 2020 — Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zainwestuje 111 milliów PLN w Software Mind, polskiego producenta oprogramowania.

(more…)

Zobacz więcej
26 XI 2020

Enterprise Investors ogłasza wezwanie na 100% akcji PragmaGO

Warszawa, 26 listopada 2020 – Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji PragmaGO, dostawcy usług finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. PEF VIII zagwarantował sobie w ramach wezwania nabycie akcji uprawniających do 72,07% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki od jej akcjonariusza większościowego – Pragmy Inkaso. Wartość wezwania maksymalnie wyniesie 53,1 mln PLN.

(more…)

Zobacz więcej
12 XI 2020

Enterprise Investors zwiększa zaangażowanie w operatorze stacji benzynowych MOYA

Warszawa, 12 listopada 2020 – Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) zostanie większościowym akcjonariuszem spółki Anwim. Jest to największy w kraju niezależny operator stacji benzynowych, które działają pod marką MOYA. Spółka zajmuje się również handlem hurtowym paliwami. Zwiększenie zaangażowania funduszu wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (more…)

Zobacz więcej
16 X 2020

Enterprise Investors przejmuje kontrolę nad spółką PAN-PEK

Zagrzeb, 16 października 2020 — Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI) podpisał umowę na mocy której dokupi pozostałe 35% akcji PAN-PEK, jednego z największych chorwackich producentów pieczywa, prowadzącego też własną sieć sprzedaży detalicznej. (more…)

Zobacz więcej
31 VII 2020

Enterprise Investors sprzedaje farmę wiatrową Skoczykłody

Warszawa, 31 lipca 2020 r. – Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał farmę wiatrową Skoczykłody. Kupującym jest PGE Energia Odnawialna, spółka zależna od PGE Polska Grupa Energetyczna. Wartość transakcji (enterprise value) wyniosła 50 mln EUR.

(more…)

Zobacz więcej
3 VI 2020

Enterprise Investors sprzedaje Novaturas

Warszawa, 3 czerwca 2020 – Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zakończył inwestycję w Novaturas. W wyniku transakcji przeprowadzonych na Nasdaq Baltic fundusz sprzedał wszystkie swoje akcje spółki, która jest największym biurem podróży w krajach bałtyckich. Wpływy brutto z tych transakcji wyniosły 4,9 mln EUR.

(more…)

Zobacz więcej