Kim jesteśmy

Enterprise Investors jest najstarszą oraz jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Działamy od 1990 roku. Stworzyliśmy dotychczas dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 2 miliardy EUR w 146 firmy.

 

Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Od 2017 roku inwestujemy środki Polish Enterprise Fund VIII. Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, PEF VIII finansuje wykupy akcji spółek oraz dynamiczny rozwój firm działających w sektorach rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie takich branż, jak handel detaliczny, produkcja dóbr konsumenckich, usługi finansowe i sektor ochrony zdrowia. PEF VIII inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych.

 

Do dziś zakończyliśmy inwestycje w 134 spółkach – łączny przychód wyniósł 4,1 miliarda EUR. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (VSE) i Nowym Jorku (NYSE).

 

Transakcje, które realizujemy, są efektem dobrych relacji z przedsiębiorcami. Zespół Enterprise Investors składa się z niemal 40 ekspertów inwestycyjnych – z największym doświadczeniem w regionie – łączących wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu od lat osiągamy niezmiennie dobre wyniki. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Pradze, Zagrzebiu i Nowym Jorku.

Jak działamy

Enterprise Investors łączy wiedzę branżową z doświadczeniem zdobytym na lokalnych rynkach. W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości.
 
Naszą strategię cechują ostrożność i konserwatywne wykorzystanie dźwigni finansowej. Realizowane przez nas transakcje mieszczą się zwykle w przedziale 20–75 milionów EUR, w zamian za znaczący pakiet mniejszościowy lub pełną kontrolę właścicielską nad spółką. Przyjmujemy długi horyzont inwestycyjny – zazwyczaj od pięciu do ośmiu lat.
 
W sukces każdej ze spółek portfelowych angażujemy wszystkie zasoby, jakimi dysponujemy. W ramach bliskiej współpracy z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą. Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, które zmierzają do przygotowania przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym.
 
Podjęliśmy świadomą decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki. Nasze zaangażowanie w odpowiedzialny biznes sięga daleko poza formalne ograniczenia. Obejmuje w szczególności stałą troskę o rozwój odpowiedzialności środowiskowej i społecznej oraz przestrzeganie ładu korporacyjnego (ang. environmental, social and governance – ESG) przez członków zespołu inwestycyjnego i spółki portfelowe. ESG jest kluczowym czynnikiem decyzyjnym, uwzględnianym na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Zawsze staramy się mieć pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo i osoby, z którymi stykamy się bezpośrednio w EI lub przez spółki portfelowe.

Gotowi na zmiany

Naszym celem jako podmiotu zarządzającego funduszami private equity jest budowanie wartości spółek portfelowych. Inwestujemy w najszybciej zmieniające się sektory gospodarki, w tym segment produktów i usług konsumenckich, IT, sektor usług finansowych czy ochronę zdrowia. W trakcie procesu inwestycyjnego nie ustajemy w dążeniu do perfekcji, ciągle ewoluujemy i dostosowujemy się do zmian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od lewej: Z. Brzeziński, były specjalny doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa; L. Wałęsa, były prezydent Polski;J.P. Birkelund, założyciel EI; L. Balcerowicz, były wicepremier; R.G. Faris, założyciel EI

Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, w tym pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych. Nasza firma wspierała również rozwój polskiego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie. Wiele z naszych spółek portfelowych – w tym na przykład AVG Technologies, Kruk, LPP, PBKM czy X-Trade Brokers – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnym regionalnymi czy międzynarodowymi liderami.

Prezydent Polski B. Komorowski odznacza R. Farisa Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech czy w krajach południowo-wschodniej Europy – i do dziś jesteśmy członkiemtych organizacji. Sukces, jaki osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie.

J. Siwicki zostaje odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Zasługi Enterprise Investors we wspieraniu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce zostały docenione przez najważniejsze osobistości życia publicznego ostatnich trzech dekad. Jest dla nas zaszczytem, że nasi liderzy zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi przez kolejnych polskich prezydentów: Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Co najważniejsze, pozostajemy w pełni zmotywowani i żywimy przekonanie, że największe sukcesy są przed nami.

Od lewej: R. Faris; były prezydent USA G. Bush Senior

Historia

Maj 1990

Utworzenie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Luty 1991

Pierwsza inwestycja Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Październik 1992

EI tworzy Polish Private Equity Fund I i II o łącznym kapitale 151 milionów USD

Listopad 1994

Pierwsze IPO spółki portfelowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

PPABank
Kwiecień 1997

EI tworzy Polish Enterprise Fund o kapitale 164 mln USD

Grudzień 1999

Pierwsza inwestycja EI poza granicami Polski

Orange Romania
Październik 2000

EI tworzy Polish Enterprise Fund IV z kapitałem
217 mln USD

Lipiec 2001

Pierwsza inwestycja EI na Słowacji

Orange Slovakia
Luty 2004

Pierwsza inwestycja EI w Bułgarii

Bulgarian Telecommunications Company
Maj 2004

EI tworzy Polish Enterprise Fund V o kapitale
300 mln EUR

Październik 2004

Otwarcie biura w Bukareszcie

Wrzesień 2005

Pierwsza inwestycja EI w Czechach

AVG Technologies
Wrzesień 2006

EI tworzy Polish Enterprise Fund VI o kapitale
658 mln EUR

Styczeń 2007

Otwarcie biura w Bratysławie

Listopad 2007

Pierwsza inwestycja EI na Litwie

Novaturas
Wrzesień 2008

EI tworzy Enterprise Venture Fund I (EVF) o kapitale
100 mln EUR

Wrzesień 2009

Otwarcie biura w Pradze

Lipiec 2010

Pierwsza inwestycja na Węgrzech

Netrisk.hu
Wrzesień 2010

Pierwsza inwestycja w Estonii

Nortal
Czerwiec 2011

Otwarcie biura w Budapeszcie

Luty 2012

Pierwsze IPO spółki z portfela EI na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

AVG Technologies
Maj 2012

EI tworzy Polish Enterprise Fund VII o kapitale
314 milionów EUR

Grudzień 2015

Pierwsze IPO spółki z portfela EI na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Kofola ČeskoSlovensko
Wrzesień 2016

Pierwsza inwestycja w Słowenii

Intersport ISI
Wrzesień 2017

EI tworzy Polish Enterprise Fund VIII o kapitale
498 milionów EUR

Marzec 2018

Trzydzieste piąte IPO spółki z portfela EI i pierwsze na Nasdaq w Wilnie

Novaturas
Maj 2018

Pierwsza inwestycja w Chorwacji

PAN-PEK

EI otwiera biuro w Zagrzebiu odpowiedzialne za inwestycje w krajach byłej Jugosławii