about

O nas

Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Działamy od 1990 r. Stworzyliśmy dotychczas dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować ponad 2.3 mld EUR w 155 firm z Polski i regionu i zakończyły inwestycje w 139 spółkach.

Kim jesteśmy?

Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Od 2023 r. inwestujemy środki Enterprise Fund IX. Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, EIF IX finansuje wykupy akcji spółek i dynamiczny rozwój firm z sektorów rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu.

Zakończyliśmy inwestycje w 139 spółkach. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).

Transakcje, które realizujemy, są efektem dobrych, często wieloletnich relacji z przedsiębiorcami. Zespół Enterprise Investors składa się z 30 ekspertów inwestycyjnych – z największym doświadczeniem w regionie – łączących wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu od lat osiągamy niezmiennie dobre wyniki. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Pradze, Zagrzebiu i Nowym Jorku.

 • Utworzyliśmy
  10 funduszy

 • 2.3 mld EUR

  zainwestowaliśmy
  w 155 spółek

 • 139 zakończonych inwestycji

 • 35 IPO

  spółek z naszego portfela

Jak działamy?

Enterprise Investors łączy wiedzę branżową z doświadczeniem zdobytym na lokalnych rynkach. W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości. Naszą strategię cechują ostrożność i konserwatywne wykorzystanie długu. Realizowane przez nas transakcje mieszczą się zwykle w przedziale 20–75 mln EUR, w zamian za znaczący pakiet mniejszościowy lub pełną kontrolę właścicielską nad spółką. Przyjmujemy długi horyzont inwestycyjny – zazwyczaj od 5 do 8 lat.

W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby. Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą. Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym.

ESG

Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki. Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań. We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne.

Staramy się, by nasz korzystny wpływ nie ograniczał się wyłącznie do portfela spółek. Istotne dla nas wartości promujemy zarówno w branży private equity, jak i wśród szerszej społeczności biznesowej. W 2015 r. EI – jako pierwsza firma PE w Europie Środkowo-Wschodniej – zostało sygnatariuszem United Nations Global Compact. Jesteśmy także zaangażowani w propagowanie celów, narzędzi i najlepszych praktyk ESG wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

Gotowi na zmiany

Naszym celem jako podmiotu zarządzającego funduszami private equity jest budowanie wartości spółek portfelowych. Inwestujemy w szybko zmieniające się sektory gospodarki: segment produktów i usług konsumenckich, IT, sektor usług finansowych czy ochronę zdrowia. W trakcie procesu inwestycyjnego nie ustajemy w dążeniu do perfekcji, ciągle ewoluujemy i dostosowujemy się do zmian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej.

lech
Prezydent Polski B. Komorowski odznacza R. Farisa Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji. Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie.

Zasługi EI we wspieraniu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce zostały docenione przez największe osobistości życia publicznego ostatnich trzech dekad. Jest dla nas zaszczytem, że naszych byłych i obecnych szefów uhonorowali najwyższymi odznaczeniami państwowymi trzej polscy prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Co najważniejsze, pozostajemy w pełni zmotywowani i żywimy przekonanie, że największe sukcesy są jeszcze przed nami.

lech
Od lewej: Z. Brzeziński, były specjalny doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa; L. Wałęsa, były prezydent Polski; J.P. Birkelund, założyciel EI; L. Balcerowicz, były wicepremier; R.G. Faris, założyciel EI

Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych. Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie. Wiele z naszych spółek portfelowych – np. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami.

lech
J. Siwicki odbiera Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski


Gotowi na zmiany

Naszym celem jako podmiotu zarządzającego funduszami private equity jest budowanie wartości spółek portfelowych. Inwestujemy w szybko zmieniające się sektory gospodarki: segment produktów i usług konsumenckich, IT, sektor usług finansowych czy ochronę zdrowia. W trakcie procesu inwestycyjnego nie ustajemy w dążeniu do perfekcji, ciągle ewoluujemy i dostosowujemy się do zmian zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prezydent Polski B. Komorowski odznacza R. Farisa Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji. Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie.

Zasługi EI we wspieraniu transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce zostały docenione przez największe osobistości życia publicznego ostatnich trzech dekad. Jest dla nas zaszczytem, że naszych byłych i obecnych szefów uhonorowali najwyższymi odznaczeniami państwowymi trzej polscy prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Co najważniejsze, pozostajemy w pełni zmotywowani i żywimy przekonanie, że największe sukcesy są jeszcze przed nami.

Od lewej: Z. Brzeziński, były specjalny doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa; L. Wałęsa, były prezydent Polski; J.P. Birkelund, założyciel EI; L. Balcerowicz, były wicepremier; R.G. Faris, założyciel EI

Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych. Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie. Wiele z naszych spółek portfelowych – np. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami.

J. Siwicki odbiera Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski


Historia

Maj
1990

Utworzenie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Luty
1991

Pierwsza inwestycja Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Październik
1992

EI tworzy Polish Private Equity Fund I i II o łącznym kapitale 151 mln USD

Listopad
1994

Pierwsze IPO spółki portfelowej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

PPABank
Kwiecień
1997

EI tworzy Polish Enterprise Fund o kapitale 164 mln USD

Grudzień
1999

Pierwsza inwestycja EI poza granicami Polski

Orange Romania
Październik
2000

EI tworzy Polish Enterprise Fund IV z kapitałem
217 mln USD

Lipiec
2001

Pierwsza inwestycja EI na Słowacji

Orange Slovakia
Luty
2004

Pierwsza inwestycja EI w Bułgarii

Bulgarian Telecommunications Company
Maj
2004

EI tworzy Polish Enterprise Fund V o kapitale
300 mln EUR

Październik
2004

Otwarcie biura w Bukareszcie

Wrzesień
2005

Pierwsza inwestycja EI w Czechach

AVG Technologies
Wrzesień
2006

EI tworzy Polish Enterprise Fund VI o kapitale
658 mln EUR

Styczeń
2007

Otwarcie biura w Bratysławie

Listopad
2007

Pierwsza inwestycja EI na Litwie

Novaturas
Wrzesień
2008

EI tworzy Enterprise Venture Fund I (EVF) o kapitale
100 mln EUR

Wrzesień
2009

Otwarcie biura w Pradze

Lipiec
2010

Pierwsza inwestycja na Węgrzech

Netrisk.hu
Wrzesień
2010

Pierwsza inwestycja w Estonii

Nortal
Luty
2012

Pierwsze IPO spółki z portfela EI na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

AVG Technologies
Maj
2012

EI tworzy Polish Enterprise Fund VII o kapitale 314 mln EUR

Grudzień
2015

Pierwsze IPO spółki z portfela EI na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Kofola ČeskoSlovensko
Wrzesień
2016

Pierwsza inwestycja w Słowenii

Intersport ISI
Wrzesień
2017

EI tworzy Polish Enterprise Fund VIII o kapitale 498 mln EUR

Marzec
2018

Trzydzieste piąte IPO spółki z portfela EI i pierwsze na Nasdaq w Wilnie

Novaturas
Maj
2018

Pierwsza inwestycja w Chorwacji

PAN-PEK

EI otwiera biuro w Zagrzebiu, odpowiedzialne za inwestycje w krajach byłej Jugosławii

Luty
2021

Pierwsze przejęcie spółki giełdowej w celu wycofania jej z obrotu

PragmaGO
Lipiec
2023

EI tworzy Enterprise Investors Fund IX