Wykup akcji

Transakcja wykupu polega na nabyciu większościowego pakietu akcji spółki. Celem jest wsparcie płynnego przejścia firmy do następnego etapu rozwoju. W ramach bliskiej współpracy z zarządami i pozostałymi udziałowcami spółek z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy utalentowaną kadrę kierowniczą.

 

Firma Enterprise Investors przeprowadziła transakcje wykupu akcji m.in. spółek AVG Technologies, Kruk, Scitec Nutrition i Noriel.

 

Kiedy w 2005 roku Polish Enterprise Fund V zainwestował w AVG Technologies (dawniej Grisoft), ta czeska firma była dobrze znanym producentem oprogramowania antywirusowego. Miała blisko 25 milionów użytkowników, ale żeby nadal się rozwijać, musiała wzbogacić ofertę o nowe produkty i usługi oraz podjąć próbę globalnej ekspansji. Z myślą o realizacji tego celu postanowiliśmy wzmocnić zespół zarządzający i zaprosiliśmy do współpracy utalentowanych managerów z doświadczeniem w działaniu w skali globalnej. Pomogliśmy również znaleźć i przejąć spółki, które umożliwiły szybkie poszerzenie portfela usług i zdobycie nowych kompetencji. Zainicjowaliśmy proces rozszerzania portfela produktów – wyjścia poza tradycyjne oprogramowanie antywirusowe.

 

Wszystkie te działania przełożyły się na dynamiczny rozwój firmy: liczba aktywnych użytkowników AVG wzrosła 7,5-krotnie, a spółka przekształciła się z regionalnego gracza w światowego lidera branży. W trakcie inwestycji udało nam się stworzyć mocną strukturę korporacyjną i zbudować solidne podstawy finansowe. Wszystkie działania podjęte przez EI oraz sukcesy odnoszone przez spółkę ułatwiły przeprowadzenie w 2012 roku oferty publicznej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) i pozyskanie nowego kapitału w wysokości 64 milionów USD. Obecnie AVG Technologies zajmuje wiodącą pozycję na rynku oprogramowania i usług online dla konsumentów i małych firm. Oferuje szeroką gamę produktów – od rozwiązań dla komputerów stacjonarnych i laptopów, przez oprogramowanie zabezpieczające urządzenia mobilne, po ochronę wyszukiwarek internetowych. W trakcie naszej inwestycji kapitalizacja rynkowa AVG Technologies wzrosła niemal 12-krotnie, do poziomu 919 milionów USD. W sierpniu 2014 roku sprzedaliśmy ostatni pakiet akcji AVG Technologies należący do funduszu.

 

www.avg.com

Finansowanie rozwoju

Nasz fundusz dostarcza spółce portfelowej kapitał, który może zostać przeznaczony na zwiększenie mocy produkcyjnych, poszerzenie asortymentu czy sfinansowanie przejęcia konkurenta. W ramach współpracy pomagamy spółce opracować strategię, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy utalentowaną kadrę managerską. Wsparcie rozwoju oznacza również bliską współpracę z kadrą zarządzającą, dzielenie się z managerami wiedzą i doświadczeniem zdobytym w różnych sektorach oraz doradzanie przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

 

Zarządzane przez nas fundusze pozwoliły sfinansować dynamiczny rozwój kilkudziesięciu spółek z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Dino, PBKM, Unilink czy Anwim.

 

Jednym z głównych powodów, dla których zainwestowaliśmy w sieć Dino, jest oparcie działań spółki na atrakcyjnym formacie proximity supermarket. Sklepy wchodzące w skład sieci są zlokalizowane w pobliżu miejsc zamieszkania konsumentów (głównie w małych miastach lub na obrzeżach większych aglomeracji). Markety Dino to zazwyczaj 300–400 m2 powierzchni handlowej i miejsca parkingowe dla 10–30 samochodów. Dzięki wsparciu Enterprise Investors Dino szybko rozbudowało sieć z 97 sklepów w 2010 roku do ponad 628 na koniec 2016 roku, a firma stała się jedną z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Dynamicznemu rozwojowi punktów sprzedaży towarzyszyła modernizacja łańcucha dostaw, w tym zaplecza logistyczno-magazynowego. Dino zainwestowało w dwa centra dystrybucji i wprowadziło nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rozwój spółki przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy – od 2010 roku do kwietnia 2017 roku zatrudnienie w Dino wzrosło niemal ośmiokrotnie do 11.600 pracowników. Założyciel sieci, utworzonej w 2000 roku, pozostał jej większościowym akcjonariuszem zarówno w trakcie naszej inwestycji jak i po jej zakończeniu. W kwietniu 2017 roku w wyniku IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych sprzedaliśmy należący do nas pakiet akcji. Historycznie było to największe IPO spółki należącej do funduszu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jeden z największych debiutów spółki prywatnej na GPW.

 

www.marketdino.pl

Wykup lewarowany

Wykorzystanie dźwigni finansowej pozwala inwestorom na generowanie atrakcyjniejszych zwrotów z inwestycji i jednocześnie zaoferowanie sprzedającemu wyższej wyceny. To sprawia, że oprócz angażowania własnych środków finansowych często pozyskujemy na potrzeby transakcji także finansowanie dłużne.

 

Do zrealizowanych przez nas wykupów wspieranych pożyczką bankową, tzw. wykupów lewarowanych lub LBO, zaliczają się m.in. przejęcia Danwoodu, oraz sieci handlowych Studenac i Intersport ISI.

 

Danwood produkuje nowoczesne, energooszczędne domy z elementów prefabrykowanych; korzysta przy tym ze sprawdzonej technologii, popularnej w Niemczech i Skandynawii. Siedziba spółki, zakład produkcyjny oraz działy projektowy i badawczy mieszczą się we wschodniej Polsce. Większość wyprodukowanych domów trafia do Niemiec i na inne rynki niemieckojęzyczne, a także do Wielkiej Brytanii i na rynek krajowy. Spółka kontroluje wszystkie kluczowe obszary łańcucha wartości: od fazy projektowej, przez produkcję elementów prefabrykowanych i sprzedaż, po budowę i wykończenie domów.
 
Zainwestowaliśmy w Danwood, ponieważ byliśmy przekonani, że rynek domów energooszczędnych będzie się dynamicznie rozwijał. Naszą uwagę zwróciły: wysoka jakość domów, skuteczna i zaangażowana kadra kierownicza oraz wiodąca pozycja spółki na rynku niemieckim. W 2013 roku nabyliśmy 100% udziałów w firmie – w ramach transakcji wyodrębnienia jej z Grupy Budimex. Solidne podstawy i dobre przepływy finansowe pozwoliły nam zoptymalizować strukturę finansową dzięki częściowemu sfinansowaniu transakcji długiem.
 
Energooszczędne domy marki Danwood podbijają dziś kolejne europejskie rynki, a dzięki doskonałej kondycji finansowej spółka może się rozwijać przez przejęcia innych firm.

 

www.danwood.pl

Wykup menedżerski

W chwili zakupu spółki portfelowej nawiązujemy bliską współpracę z jej kadrą zarządzającą. Managerowie, którzy stają się udziałowcami, współtworzą strategię rozwoju i plany operacyjne firmy. W transakcjach tego rodzaju najważniejsze są zaangażowanie zarządu oraz koncentracja na realizacji zarówno bieżących, jak i długoterminowych celów strategicznych.


Dotychczas przeprowadziliśmy wykupy menedżerskie m.in. w spółkach Skarbiec Holding i JNT Group.


Skarbiec Holding jest jedną z najstarszych polskich spółek zarządzających aktywami finansowymi. Firma ma ugruntowaną pozycję na wysoce konkurencyjnym krajowym rynku funduszy inwestycyjnych. W 2007 roku Polish Enterprise Fund V dokonał zakupu Skarbca; było to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej przejęcie spółki zarządzającej aktywami przez fundusz private equity. Wkrótce po transakcji sprzedaliśmy 7% udziałów grupie 12 kluczowych managerów, dla których stworzyliśmy również program opcji managerskich. Zarządzający zainwestowali razem z nami – wyrazili w ten sposób przekonanie o dalszym wzroście wartości spółki. Dla nas stanowiło to dodatkową zachętę do przeprowadzenia transakcji.


Decyzja o zakupie Skarbca opierała się na kilku przesłankach. Największe znaczenie miały duże doświadczenie i wysokie kompetencje kadry zarządzającej, a także korzystne perspektywy makroekonomiczne, sprzyjające dynamicznemu rozwojowi funduszy inwestycyjnych. To wszystko – w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem w sektorze finansowym – istotnie podniosło wartość Skarbca, a jego dobre wyniki przyciągnęły uwagę inwestorów. W 2014 roku spółka przeprowadziła ofertę publiczną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Była to 30. oferta publiczna akcji naszej spółki i jednocześnie 29. przeprowadzona na warszawskim parkiecie. W 2017 roku sprzedaliśmy ostatni należący do nas pakiet akcji Skarbca.


www.skarbiec.pl

Pre-IPO

Debiut giełdowy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem dla stosunkowo młodych firm lub spółek, które nie mogą się pochwalić długą historią sukcesów finansowych. Brak im przez to odpowiedniej reputacji, potrzebnej do zwrócenia uwagi inwestorów giełdowych. Enterprise Investors wspiera firmy również na wcześniejszym etapie ich rozwoju. Ofertę niepubliczną, poprzedzającą debiut giełdowy, można skonstruować tak, by pozwoliła na zaspokojenie indywidualnych potrzeb spółki, w tym – na dostarczenie know-how i wdrożenie najlepszych rozwiązań przyspieszających rozwój. Warto również podkreślić, że obecność doświadczonego i cierpliwego akcjonariusza pomaga skonsolidować bazę inwestorów.

 

Nasza inwestycja w Zelmer była klasyczną transakcją typu pre-IPO.

 

Zelmer to najstarszy i największy polski producent małego sprzętu AGD. W trakcie debiutu giełdowego Zelmera w 2005 roku fundusz zarządzany przez EI kupił znaczący pakiet mniejszościowy akcji prywatyzowanej spółki. Natychmiast rozpoczęliśmy transformację państwowego przedsiębiorstwa w lidera branży i drugiego pod względem wielkości producenta małego AGD w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaprosiliśmy do współpracy nową kadrę managerską, poszerzyliśmy asortyment w segmentach nisko- i średniocenowych oraz pomogliśmy spółce wejść na nowe rynki, w tym do Rosji i na Ukrainę.
 
W trakcie naszej inwestycji sprzedaż spółki się podwoiła. Nacisk na zwiększenie rentowności sprawił, że Zelmer skupił się na największych rynkach regionu i produktach o najwyższym potencjale wzrostu. W ramach modernizacji spółka zainwestowała w budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Rzeszowie.
 
W 2012 roku sprzedaliśmy swój udział w Zelmerze firmie Bosch und Siemens Hausgeräte – największemu europejskiemu producentowi małego sprzętu AGD.

 

www.zelmer.pl