Buyout

V případě transakcí typu buyout kupujeme většinový podíl ve společnosti. Naším cílem je společnosti usnadnit hladký přechod do dalšího stádia jejího rozvoje. V rámci partnerství s manažerskými týmy a akcionáři pomáháme společnostem definovat strategii, vyvíjet a realizovat vhodné struktury financování a zaměstnávat talentované manažery.

 

Enteprise Investors uskutečnila buyout transakce např. ve společnostech AVG Technologies, Kruk, Scitec Nutrition a Noriel.

 

Když v roce 2005 Polish Enterprise Fund V investoval do společnosti AVG Technologies (tehdy Grisoft), byla česká společnost dobře známá díky svému antivirovému softwaru. V té době měla společnost zhruba 25 milionů uživatelů a cítila potřebu globálně expandovat a přidat do svého portfolia nové produkty i služby. Podpořili jsme rozvoj společnosti, posílili manažerský tým o nové talentované pracovníky s mezinárodními zkušenostmi a pomohli identifikovat a odkoupit nové společnosti s cílem rozšířit nabídku služeb a produktů. Výsledkem byl růst společnosti a 7,5násobný nárůst počtu aktivních uživatelů. Z regionálního hráče se tak stal celosvětový lídr. Během našeho investičního působení jsme pomohli vytvořit silnou firemní strukturu a dosáhnout solidních finančních výsledků. Následovalo zapsání společnosti na newyorské burze a získání nového kapitálu v hodnotě 64 milionů dolarů za rok 2012.

 

Dnes je AVG Technologies předním poskytovatelem softwaru a online služeb pro spotřebitelský trh a malé firmy a dodává řešení pro zabezpečení stolních počítačů, notebooků a mobilních telefonů či produkty pro bezpečné vyhledávání na internetu. Během investice EI došlo k téměř dvanáctinásobnému nárůstu tržní kapitalizace společnosti na 919 milionů dolarů. V srpnu 2014 Enterprise Investors ukončila svou investici do AVG Technologies.

 

www.avg.com

Financování expanze

Expanzní kapitál poskytujeme společnostem, které potřebují finance na zvýšení produkční kapacity, vývoje a uvedení nové produktové řady nebo na akvizici konkurenta. Manažerským týmům přinášíme odborné znalosti z nejrůznějších sektorů a pomáháme jim při klíčových obchodních rozhodnutích. Pomáháme společnostem vytvářet strategie, vyvíjet a realizovat vhodné struktury financování a zaměstnávat talentované manažery.

 

Naše fondy poskytly expanzní financování několika desítkám firem z Polska a regionu střední a východní Evropy, včetně společností Dino, PBKM, Unilink a Anwim.

 

Jedním z hlavních důvodů pro investování do společnosti Dino byl její atraktivní koncept husté sítě supermarketů. Obchody Dino se nacházejí v blízkosti koncového zákazníka (většinou v malých městech nebo na okraji velkých měst). Jejich prodejní plocha dosahuje velikosti 300 – 400 metrů čtverečních s parkovacími místy pro 10 – 30 aut. Díky financování EI se společnost Dino od roku 2010 rapidně rozrostla z 97 na 628 obchodů, a stala se jednou z nejrychleji rostoucích společností na trhu maloobchodního prodeje potravin v západním Polsku. Díky investicím do vzniku dvou distribučních center a zavedení moderních IT řešení držel s růstem společnosti krok také dodavatelský řetězec i administrativní podpora. Růst společnosti vytvořil nová pracovní místa, od roku 2010 vzrostl počet zaměstnanců společnosti Dino téměř osminásobně na 11 600 (k dubnu 2017). Zakladatel Dino, který společnost založil v roce 2000, zůstal většinovým vlastníkem během našeho působení v Dino a následně i po našem exitu. V dubnu roku 2017 jsme úspěšně prodali celý náš podíl prostřednictvím IPO na varšavské burze cenných papírů, což se ukázalo být největší finanční operací realizovanou fondem typu private equity v regionu střední a východní Evropy a zároveň jednou z největších finančních operací v Polsku.

 

www.marketdino.pl

 

Leveraged buyout

Finanční pákový efekt umožňuje investorům generovat vyšší návratnost jejich investice a zároveň nabízí vyšší zhodnocení podnikatelům, kteří prodávají svou firmu. Proto zajišťujeme kromě zapojení prostředků našich vlastních fondů také bankovní financování.

 

Mezi naše transakce s využitím bankovního úvěru, tzv. leveraged buyout, patří odkupy společností Danwood, Studenac a Intersport ISI.

 

Danwood vyrábí energeticky úsporné prefabrikované domy za využití moderních technologií oblíbených v Německu a ve Skandinávii. Sídlo společnosti, výrobní závod i centrum výzkumu a designu se nacházejí ve východním Polsku.

 

Danwood prodává většinu svých výrobků do Německa a dalších německy mluvících zemí, a dále do Velké Británie a Polska. Společnost poskytuje služby ve všech klíčových oblastech výrobního řetězce od návrhu, výroby a prodeje prefabrikovaných součástí až k výstavbě domů a dokončovacím pracím. Do společnosti Danwood jsme investovali, protože jsme byli přesvědčeni o rychlém růstu trhu s energeticky úsporným bydlením. Na společnosti Danwood nás zaujaly její kvalitní produkty, efektivní a nadšený manažerský tým a její přední postavení na německém trhu. V roce 2013 jsme koupili 100% podíl společnosti Danwood od Budimex Group, tato aktiva nebyla považována za klíčová. Pevné základy společnosti a zdravé peněžní toky nám umožnily optimalizovat strukturu financování s využitím finančního pákového efektu.

 

V současné době dobývá společnost Danwood se svými energeticky úspornými domy další evropské trhy. Díky své vynikající finanční situaci může společnost vyhledávat potenciální akvizice, které budou dále podporovat její růst.

 

www.danwood.pl

 

Management buyout

Při nákupu kontrolního podílu ve společnosti úzce spolupracujeme s jejím manažerským týmem. Tento tým, a tudíž i akcionáři společnosti, tak sami pomáhají definovat její strategii a operační plány. V tomto typu transakce hraje nejdůležitější roli pracovní nasazení managementu společnosti a motivace ke splnění nejen okamžitých, ale i dlouhodobých strategických cílů.

 

Společnost Enterprise Investors uskutečnila transakci typu management buyout mimo jiné ve společnostech Skarbiec a JNT Group.

 

Skarbiec Holding je jedním z nejstarších správců podílových fondů v Polsku. Firma si zajistila významný podíl na silně konkurenčním polském trhu investičních fondů. V roce 2007 koupil fond PEF V 100% podíl společnosti Skarbiec. Jednalo se o vůbec první převzetí společnosti zabývající se správou podílových fondů fondem private equity ve střední a východní Evropě.

 

Brzy po této transakci jsme prodali 7% podíl ve společnosti Skarbiec skupině dvanácti klíčových manažerů, pro něž jsme vytvořili opční schéma řízení společnosti. Spolu s námi investovali do nákupu akcií společnosti i samotní manažeři Skarbiec, čímž projevili svou důvěru v pokračující růst společnosti. Pro nás jako investory je toto dalším motivem k investici. Naše rozhodnutí investovat do Skarbiec bylo založeno na několika skutečnostech. Stěžejním důvodem byl zkušený a kompetentní manažerský tým a příznivý makroekonomický výhled, jenž zaručoval rychlý růst podílových fondů. Tyto předpoklady spolu s našimi odbornými znalostmi finančního sektoru pomohly zvýšit hodnotu Skarbiec.

 

Silný tah na branku a angažovaný manažerský tým společnosti upoutal pozornost veřejných investorů, díky čemuž uskutečnila společnost Skarbiec Holding v roce 2014 primární emisi akcií (IPO) na varšavské burze cenných papírů. Jednalo se již o třicáté IPO společnosti z portfolia EI vůbec a o dvacáté deváté IPO z portfolia na WSE.

 

www.skarbiec.pl

 

Pre-IPO

IPO nemusí být tou nejlepší volbou pro relativně mladé společnosti a společnosti, které nemají dostatečné finanční výsledky, ani pověst potřebnou k přilákání pozornosti velkých veřejných investorů. Enterprise Investors může tyto rostoucí firmy v jejich počátečních fázích podpořit. Soukromá investice předcházející úpisu může být ušita na míru specifickým potřebám společnosti tak, aby jí poskytla potřebné know-how i pomoc při zavedení osvědčených postupů, čímž se urychlí růst společnosti. Přítomnost zkušeného a trpělivého akcionáře navíc pomáhá vybudovat základnu investorů.

 

 

 

Naše investice do Zelmer byla klasickou transakcí typu pre-IPO.

 

 

 

Zelmer je nejstarším a největším polským výrobcem malých domácích spotřebičů. Během privatizace společnosti Zelmer v roce 2005 koupila společnost Enterprise Investors výrazný menšinový podíl prostřednictvím IPO, a okamžitě začala Zelmer přetvářet ze státní firmy na společnost světové úrovně a na druhého největšího výrobce malých domácích spotřebičů ve střední a východní Evropě. V rámci investice přivedla společnost Enterprise Investors do Zelmer nový management, představila nové produkty ze střední a nízké cenové kategorie a pomohla společnosti vstoupit na nové trhy, včetně Ruska a Ukrajiny. Během investice Enterprise Investors došlo ke dvojnásobnému nárůstu prodeje. Strategie ke zvýšení ziskovosti se zaměřila na největší trhy v regionu a na výrobky s nejvyšším potenciálem růstu, stejně jako na vybudování nejmodernějšího výrobního závodu ve městě Řešov.


V roce 2012 prodala Enterprise Investors svůj podíl společnosti Bosch und Siemens Hausgeräte, největšímu hráči na evropském trhu s malými domácími spotřebiči.

 

www.zelmer.pl