Součástí našeho zkušeného investičního týmu je skupina seniorních partnerů, kteří ve

společnosti působí již více než 25 let

Představenstvo

Jacek Siwicki Jacek Siwicki PREZIDENT, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Jacek Siwicki řídí aktivity firmy a zodpovídá za implementaci její strategie v celém regionu střední a východní Evropy. V EI vedl 20 přímých investic, včetně investic do společností W. Kruk, LPP a Zelmer. Před nástupem do EI pracoval v IT odvětví a v oblasti poradenství. V roce 1991 zastával funkci náměstka polského ministra privatizace. V roce 2014 získal Jacek Komandérský kříž Řádu za zásluhy Polské republice za svůj přínos k přeměně polské politiky a ekonomiky.
 
Kancelář ve Varšavě
K EI se připojil v roce 1992

Anne C. Mitchell Anne C. Mitchell Členka představenstva

Anne Mitchell je koučkou pracující s podnikateli a manažery. Dříve působila 17 let jako investiční partner ve Fidelity Ventures (oddělení pro venture capital společnosti Fidelity Investments), kde uskutečnila 18 přímých investic v soukromých technologických společnostech. V té době pomohla Anne rozšířit investiční tým ze dvou na dvacet investičních profesionálů v Bostonu a ve Velké Británii a podílela se na správě čtyř fondů s kapitálem ve výši 800 milionů dolarů. Byla v čele rad mnoha společností v soukromém i veřejném sektoru.
 
Kancelář v New Yorku
K EI se připojila v roce 2016

Jason S. Martin Jason S. Martin Člen představenstva

Jason Martin je prezidentem Omega Capital, private equity společnosti, kterou založil v roce 2013. V roce 2002 spoluzaložil společnost Argonaut Private Equity a po dobu deseti let byl jejím prezidentem a výkonným ředitelem. Argonaut spravuje téměř 5 miliard amerických dolarů, a je tak jednou z největších společností svého druhu ve střední části USA. V minulosti byl Jason také výkonným ředitelem společnosti Williams Communications Group, kde vedl investice rozvojového kapitálu. Byl také správcem a členem investičního výboru Oklahoma Police Pension & Retirement System, který má hodnotu 1,3 miliardy dolarů.
 
Kancelář v New Yorku
K EI se připojil v roce 2013

Vedoucí partneři

Dariusz Prończuk Dariusz Prończuk Vedoucí partner

Dariusz Prończuk se specializuje na sektor finančních služeb, IT a stavebnictví. V EI vedl 20 investic, včetně těch do společností AVG Technologies, Comp Rzeszów (nyní Asseco Poland), Kruk, Skarbiec Holding, Lukas a Magellan. Před nástupem do EI pracoval Dariusz v oblasti poradenství a byl viceprezidentem investiční banky Hejka Michna.
 
Kancelář ve Varšavě
K EI se připojil v roce 1993
 
Současná investice: Unilink, Vehis

Michał Rusiecki Michał Rusiecki VEDOUCÍ PARTNER

Michał Rusiecki zodpovídá za investice v oblasti maloobchodního prodeje potravin, rychloobrátkového zboží, zdravotnictví, průmyslu a energetiky. Michał vedl téměř 20 transakcí, včetně investic do společností Dino, Wento a Nu-Med Grupa. Před vstupem do oblasti private equity pracoval Michał na polském ministerstvu privatizace a na Varšavské univerzitě.

Kancelář ve Varšavě
K EI se připojil v roce 1992

Současné investice: Nu-Med Grupa, Wento

Partneři

Rafał Bator Rafał Bator Partner

Rafał Bator se specializuje na investice v oblasti technologií a mezi jeho dosud nejvýznamnější projekty patří 3S, AVG Technologies a intive. Před nástupem do Enterprise Investors pracoval Rafał pro dvě přední polské IT společnosti Prokom Software Systems a Optimus a PricewaterhouseCoopers (dnešní PWC).

Kancelář ve Varšavě
K EI se připojil v roce 2002

 

Tomasz Ciborowski Tomasz Ciborowski Partner

Tomasz Ciborowski je zodpovědný za exitové transakce. Během svého působení ve firmě se podílel na řadě úspěšných transakcí včetně obchodního prodeje společnosti Profi a IPO společností Dino, Novaturas a PBKM. Před nástupem do Enterprise Investors byl osm let vedoucím oddělení equity capital markets v bance Zachodni WBK (dnešní Santander Bank Polska). Pracoval také pro divizi korporátních financí společnosti HSBC ve Varšavě a Londýně.

Kancelář ve Varšavě
K EI se připojil v roce 2015

Michał Kędzia Michał Kędzia Partner

Michał Kędzia se zaměřuje na oblasti rychloobrátkového zboží, finančních služeb a zdravotní péče. Mezi jeho dosud nejdůležitější projekty patří investice do společností Dino, Intersport ISI, Nu-Med Grupa a Studenac. Před nástupem do EI Michał působil v oddělení fúzí a akvizic firmy Ernst & Young (dnešní EY) ve Varšavě.

Kancelář ve Varšavě, je zodpovědný za investice ve Slovinsku a v Chorvatsku
K EI se připojil v roce 2007

Současné investice: Intersport ISI, Nu-Med Grupa, PAN-PEK, Studenac

Sebastian Król Sebastian Król Partner

Sebastian Król se zaměřuje na sektory finančních služeb, maloobchodního prodeje potravin a stavebnictví. Jeho nejdůležitějšími investicemi v EI jsou investice do společností Anwim, Danwood, JNT Group a Profi. Před nástupem do EI pracoval Sebastian ve společnostech Arthur Andersen a Hachette Distribution Services.

Kancelář ve Varšavě, je zodpovědný za investice v pobaltských státech
K EI se připojil v roce 2001

Současné investice: Anwim, JNT Group