Náš skúsený tím investorov vedie skupina seniorných členov predstavenstva,
ktorí v spoločnosti pôsobia viac ako 25 rokov

Predstavenstvo

Jacek Siwicki Jacek Siwicki PREZIDENT, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Jacek Siwicki riadi aktivity firmy a je zodpovedný za implementáciu jej stratégie v celom regióne strednej a východnej Európy. V EI viedol 20 priamych investícií vrátane spoločností Kruk, LPP a Zelmer. V minulosti pracoval v odvetví IT a v oblasti poradenstva. V roku 1991 zastával funkciu tajomníka poľského ministra privatizácie. V roku 2014 získal Jacek Komandérsky kríž Rádu znovuzrodenia Poľska za svoj významný prínos pri premene poľskej politiky a ekonomiky.
 
Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 1992

Anne C. Mitchell Anne C. Mitchell Členka predstavenstva

Anne Mitchell pôsobí ako koučka pracujúca s podnikateľmi a manažérmi. Predtým pôsobila 17 rokov ako investičný partner vo Fidelity Ventures (oddelenie pre venture capital spoločnosti Fidelity Investments), kde uskutočnila 18 priamych investícii do súkromných technologických spoločností. V tom čase pomohla Anne rozšíriť investičný tím z dvoch na dvadsať investičných odborníkov pôsobiacich v Bostone a Spojenom kráľovstve a podieľala sa na správe štyroch fondov s kapitálom 800 miliónov dolárov. Bola predsedkyňou predstavenstva mnohých spoločností v súkromnom aj verejnom sektore.
 
Pôsobí v New Yorku
V EI pôsobí od roku 2016

Jason S. Martin Jason S. Martin Člen predstavenstva

Jason Martin je prezidentom Omega Capital, private equity spoločnosti, ktorú založil v roku 2013. V roku 2002 spoluzaložil spoločnost Argonaut Private Equity a počas desiatich rokov bol jej prezidentom a výkonným riaditeľom. Argonaut spravuje takmer 5 miliárd amerických dolárov a je tak jednou z najväčších spoločností svojho druhu v centrálnej časti USA. V minulosti bol Jason tiež výkonným riaditeľom spoločnosti Williams Communications Group, kde bol zodpovedný za investície rozvojového kapitálu spoločnosti. Bol taktiež správcom a členom investičného výboru Oklahoma Police Pension & Retirement System, ktorý má hodnotu 1,3 miliárd dolárov.
 
Pôsobí v New Yorku
V EI pôsobí od roku 2013

Vedúci partneri

Dariusz Prończuk Dariusz Prończuk Vedúci partner

Dariusz Prończuk sa špecializuje na sektor finančných služieb, IT a stavebníctva. Riadil 20 investičných projektov v EI vrátane investícií do spoločností AVG Technologies, Comp Rzeszów (teraz Asseco Poland), Kruk, Skarbiec Holding, Lukas a Magellan. Pred nástupom do EI pracoval Dariusz v oblasti poradenstva a bol viceprezidentom investičnej banky Hejka Michna.
 
Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 1993
 
Súčasná investícia: Unilink, Vehis

Michał Rusiecki Michał Rusiecki Vedúci partner

Michał Rusiecki je zodpovedný za investície v oblasti maloobchodného predaja potravín, sektora rýchloobrátkových spotrebných tovarov, zdravotníctva, priemyslu a energetiky. Riadil takmer 20 transakcií vrátane investícii do spoločností Dino, Nu-Med Grupa, a Wento. Pred vstupom do oblasti private equity pracoval Michał na poľskom Ministerstve privatizácie a na Varšavskej univerzite.

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 1992

Súčasné investície: Nu-Med Grupa, Wento

Partneri

Rafał Bator Rafał Bator Partener

Rafał Bator sa špecializuje na investície v oblasti technológií. Medzi jeho doposiaľ najvýznamnejšie projekty patrí 3S, AVG Technologies a intive. Pred nástupom do Enterprise Investors pracoval Rafał pre dve popredné poľské IT spoločnosti Prokom Software Systems a Optimus a pre spoločnosť Price Waterhouse (dnes PwC).

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2002

 

Tomasz Ciborowski Tomasz Ciborowski Partner

Tomasz Ciborowski je zodpovedný za predaje. Počas svojho pôsobenia vo firme sa podieľal na mnohých úspešných transakciách vrátane predaja spoločnosti Profi a IPO Dino, Novaturas a PBKM. Pred nástupom do spoločnosti EI bol Tomasz Ciborowski osem rokov vedúcim oddelenia akciových kapitálových trhov v banke Zachodni WBK (dnes Santander Bank Polska), pracoval tiež pre divíziu korporátnych financií spoločnosti HSBC vo Varšave a Londýne.

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2015

Michał Kędzia Michał Kędzia Partner

Michał Kędzia sa zameriava na sektor rýchloobrátkových spotrebných tovarov, finančné služby a zdravotnícke odvetvie. Medzi jeho najdôležitejšie investičné projekty doteraz patria investície do spoločností Dino, Intersport ISI, Nu-Med Grupa a Studenac. Pred nástupom do EI Michał pracoval v oddelení fúzií a akvizícií firmy Ernst & Young (dnes EY) vo Varšave.

Pôsobí vo Varšave, zodpovedá za investície v Slovinsku a Chorvátsku
V EI pôsobí od roku 2007

Súčasné investície: Intersport ISI, Nu-Med Grupa, PAN-PEK, Studenac

Sebastian Król Sebastian Król Partner

Sebastian Król sa zameriava na sektor finančných služieb, maloobchodného predaja potravín a stavebníctva. Medzi jeho najdôležitejšie investície v EI patria tie do spoločností Anwim, Danwood, JNT Group a Profi. Pred nástupom do EI pracoval  Sebastian v spoločnostiach Arthur Andersen a Hachette Distribution Services.

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2001

Súčasné investície: Anwim, JNT Group