W skład naszego doświadczonego zespołu inwestycyjnego wchodzi grupa partnerów,

którzy są związani z firmą od ponad 25 lat

Rada Dyrektorów

Jacek Siwicki Jacek Siwicki Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes

Zarządza działalnością operacyjną firmy i jest odpowiedzialny za wdrażanie jej strategii w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził 20 inwestycji, m.in. w spółki W. Kruk, LPP, Stomil Sanok i Zelmer. Przed dołączeniem do zespołu EI pracował w branży informatycznej i w konsultingu. W 1991 roku był wiceministrem przekształceń własnościowych. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi we wspieraniu transformacji ustrojowej kraju i osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Biuro w Warszawie
W EI od 1992 roku

Anne C. Mitchell Anne C. Mitchell Członek Rady Dyrektorów

Pracuje z przedsiębiorcami i kadrą zarządzającą dużych spółek jako executive coach. Wcześniej przez 17 lat była partnerem w Fidelity Ventures (części Fidelity Investments zajmującej się projektami venture capital), gdzie zrealizowała osiemnaście inwestycji w firmy prywatne z sektora technologicznego. W tym czasie pomogła rozbudować zespół inwestycyjny w biurach w Bostonie i Wielkiej Brytanii z dwóch do dwudziestu osób oraz współzarządzała czterema funduszami o łącznym kapitale wynoszącym 800 milionów USD. Była członkiem rad nadzorczych wielu firm – zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Biuro w Nowym Jorku
W EI od 2016 roku

Jason S. Martin Jason S. Martin Członek Rady Dyrektorów

W 2013 roku założył Omega Capital – firmę zarządzającą funduszami private equity, której jest prezesem. W 2002 roku został współzałożycielem Argonaut Private Equity; przez 10 lat był tam prezesem i dyrektorem zarządzającym. Argonaut, o łącznym kapitale wynoszącym blisko 5 miliardów USD, to jedna z największych firm tego typu w środkowej części Stanów Zjednoczonych. Przed utworzeniem Argonaut był dyrektorem w Williams Communications Group, gdzie odpowiadał za inwestycje venture capital, a wcześniej – członkiem zarządu i komitetu inwestycyjnego Oklahoma Police Pension & Retirement System, funduszu emerytalnego zarządzającego kapitałem w wysokości 1,3 miliarda USD.
 
Biuro w Nowym Jorku
W EI od 2013 roku

Partnerzy Zarządzający

Dariusz Prończuk Dariusz Prończuk Partner zarządzający

Specjalizuje się w inwestycjach dotyczących sektora usług finansowych, IT i branży materiałów budowlanych. W EI przeprowadził 20 inwestycji, m.in. w AVG Technologies, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Polska), Kruk, Skarbiec Holding, Lukas i Magellan. Przed dołączeniem do zespołu EI pracował w branży konsultingowej, a także był wiceprezesem banku inwestycyjnego Hejka Michna.
 
Biuro w Warszawie, odpowiedzialny za inwestycje w Czechach
W EI od 1993 roku
 
Aktualna inwestycja: Unilink, Vehis

Michał Rusiecki Michał Rusiecki Partner zarządzający

Odpowiada za inwestycje w sektorach handlu detalicznego, FMCG i opieki zdrowotnej oraz w branżach przemysłowej i energetycznej. Przeprowadził blisko 20 transakcji, w tym w spółki Dino, Nu-Med Grupa i Wento. Przed przejściem do branży private equity pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i na Uniwersytecie Warszawskim.

Biuro w Warszawie
W EI od 1992 roku

Aktualne inwestycje: Nu-Med Grupa, Wento

Partnerzy

Rafał Bator Rafał Bator Partner

Specjalizuje się w inwestycjach w sektorze technologicznym. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą 3S, AVG Technologies i intive. Wcześniej pracował w Prokom Software Systems i Optimusie – dwóch wiodących polskich spółkach informatycznych oraz w PricewaterhouseCoopers (obecnie PwC).

Biuro w Warszawie
W EI od 2002 roku

 

Tomasz Ciborowski Tomasz Ciborowski Partner

Odpowiada za transakcje wyjścia z inwestycji. Zaangażowany był w wiele zakończonych sukcesem transakcji, w tym w sprzedaż Profi inwestorowi finansowemu i przygotowanie ofert publicznych akcji Dino, Novaturas oraz PBKM. Przed podjęciem pracy w EI był szefem działu IPO w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), pracował też w warszawskim i londyńskim biurze HSBC w dziale corporate finance.

Biuro w Warszawie
W EI od 2015 roku

Michał Kędzia Michał Kędzia Partner

Koncentruje się na sektorach FMCG, usług finansowych i opieki zdrowotnej. Do najważniejszych projektów w jego dotychczasowej karierze należą Dino, Intersport, Nu-Med Grupa i Studenac. Przed podjęciem pracy w EI pracował w Zespole Fuzji i Przejęć Ernst & Young (obecnie EY) w Warszawie.

Biuro w Warszawie
Odpowiedzialny za inwestycje w Słowenii i Chorwacji
W EI od 2007 roku

Aktualne inwestycje: Intersport ISI, Nu-Med Grupa, PAN-PEK, Studenac

Sebastian Król Sebastian Król Partner

Koncentruje się na sektorach usług finansowych, handlu detalicznego i usług budowlanych. Do jego najważniejszych transakcji należą inwestycje w Anwim, Danwood, JNT Group i Profi. Przed dołączeniem do zespołu EI pracował w firmach Arthur Andersen i Hachette Distribution Services.

Biuro w Warszawie
Odpowiedzialny za inwestycje w krajach bałtyckich
W EI od 2001 roku

Aktualne inwestycje: Anwim, JNT Group