Kdo jsme

Enterprise Investors je nejstarší a jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Specializujeme se na odkupy středně velkých rostoucích společností a na financování expanze rychle rostoucích podniků z nejrůznějších odvětví. Od našeho vzniku v roce 1990 jsme vytvořili devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly 2 mld. eur do 146 společností.

 

K odvětvím, do nichž investujeme, zaujímáme různorodý přístup. Od roku 2017 investujeme kapitál fondu Polish Enterprise Fund VIII. Stejně jako jeho předchůdci financuje tento fond odkupy středně velkých rostoucích společností v odvětvích poháněných konvergencí domácího odbytu a odbytem ve „starých“ zemích EU v oblasti spotřebního zboží, maloobchodu a finančních a zdravotnických služeb v regionu střední a východní Evropy. PEF VIII investuje také do odvětví podporovaných rostoucí internacionalizací a konkurenceschopností v oblasti nákladů včetně IT, průmyslových výrobků či outsourcingu podnikových procesů. Zhruba dvě třetiny všech společností, do kterých EI investovala, jsou z Polska, zbytek investic se řadí mezi rostoucí ekonomiky „nových” zemí EU.

 

Enterprise Investors ukončila 134 investic s celkovým hrubým výnosem ve výši 4,1 mld. eur, včetně 35 primárních emisí akcií společností ze svého portfolia na burzách ve Varšavě (WSE), Praze (PSE), Vilniusu (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

 

Specializujeme se na vyhledávání obchodních příležitostí a jednání s vlastníky společností. Náš tým tvořený téměř 40 nejzkušenějšími investičními profesionály v regionu poskytuje unikátní kombinaci dovedností a zkušeností, jejímž výsledkem je konzistentní výkon. Společnost působí v 6 kancelářích ve Varšavě, Bratislavě, Bukurešti, Praze, Záhřebu a New Yorku.

Jak pracujeme

V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti se zkušenostmi na místních trzích. Klademe důraz na vytváření udržitelných hodnot, které obstojí v čase.

 

Investiční strategie nastavujeme s rozvahou a také finanční pákový efekt využíváme velmi obezřetně. Do zavedených společností investujeme od 20 do 75 milionů eur. Náš podíl ve společnosti se pohybuje od výrazně menšinového po 100% vlastnictví. Zaujímáme dlouhodobou perspektivu, ve společnosti většinou setrváváme pět až osm let.

 

Využíváme všechny naše prostředky k úspěchu každé společnosti z portfolia. Ve spolupráci s manažerskými týmy pomáháme společnostem vytvářet strategie, konceptualizovat a realizovat optimální struktury financování a zaměstnávat talentované odborníky. Náš investiční tým buduje přímé vztahy se společnostmi ze svého portfolia a poskytuje jim profesionální podporu z pozic v dozorčí radě. Plánujeme změny, jež ovlivní chod společnosti dlouhodobě, připravujeme je tak na úspěch i po skončení naší investice.

 

Řídíme se pravidly, která vylučují investice do podniků podílejících se na aktivitách škodlivých pro místní i celosvětovou společnost, životní prostředí a ekonomiku. Náš závazek ke společensky zodpovědnému investování výrazně přesahuje rámec tohoto oficiálního omezení vlastních investic. Nadále rozvíjíme povědomí o ESG (životní prostředí, společenská odpovědnost a řízení) v rámci našeho investičního týmu a společností z našeho portfolia, a dosažení tohoto cíle podporujeme integrací interních procesů. ESG je pro nás klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodování na všech úrovních investičního procesu. Usilujeme o pozitivní vliv na životní prostředí, společnost i jednotlivce, s nimiž přichází EI a společnosti z jejího portfolia do kontaktu a na něž mají vliv.

Zdokonalujeme svůj přístup

Naší prioritou jakožto private equity fondu je zvyšování hodnoty společností v našem portfoliu. Investujeme do nejrychleji se měnících odvětví, jako jsou například spotřební výrobky a služby, IT, finanční služby, telekomunikace a zdravotnictví. V rámci tohoto procesu průběžně zdokonalujeme náš přístup k investicím v souladu s vývojem ve střední a východní Evropě.

Zleva: Z. Brzeziński, bývalý zvláštní bezpečnostní poradce amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Polska; J.P. Birkelund, zakladatel EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Polska; R.G. Faris, zakladatel EI

Založením pěti bank, včetně první polské hypoteční banky, položili Enterprise Investors základy polskému trhu finančních služeb. Naše společnost také podpořila vývoj kapitálového trhu v Polsku tím, že na Varšavské burze zavedla více firem než kterýkoliv jiný PE investor v regionu. Mnohé společnosti z portfolia EI – například AVG Technologies, Kruk, LPP, PBKM, intive a mnohé další – vyspěly do pozic regionálních a mezinárodních leaderů.

Polský prezident B. Komorowski udílí R.G. Farisovi komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy

Hrdě podporujeme iniciativy formující nejvyšší obchodní standardy regionálního hospodářství, v neposlední řadě jako spoluzakladatelé a aktivní členové klíčových private equity organizací v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a zemích jihovýchodní Evropy. Naše úspěchy v oblasti kombinování efektivity investic s pozitivním dopadem na místní komunity nám přinesly rozsáhlou důvěru a respekt.

J. Siwicki přebírá komandérský kříž Řádu Polonia Restituta

Podíl společnosti Enterprise Investors na politické a ekonomické transformaci Polska je uznáván předními veřejnými osobnostmi posledních tří dekád. Je nám ctí, že představitelé naší firmy byli polskými prezidenty Lechem Wałęsou, Aleksanderem Kwaśniewskim a Bronisławem Komorowskim oceněni nevyššími státními vyznamenáními. Rozhodující je, že jsme stále motivováni silnou vírou, kterou máme v pokračování úspěchu v budoucnosti.

Zleva: R. G. Faris; bývalý americký prezident G. Bush st.

Historie

Květen 1990

Vytvoření fondu Polish-American Enterprise Fund

II 1991

První investice fondu Polish-American Enterprise Fund v Polsku

Říjen 1992

EI vytváří fondy Polish Private Equity Fund I & II s celkovým kapitálem 151 milionů dolarů

Listopad 1994

První IPO společnosti z portfolia EI na varšavské burze cenných papírů

PPABank
Duben 1997

EI vytváří Polish Enterprise Fund s kapitálem 164 milionů dolarů

Prosinec 1999

První investice EI mimo Polsko

Orange Romania
Říjen 2000

EI vytváří Polish Enterprise Fund IV s kapitálem 217 milionů dolarů

Červenec 2001

První investice na Slovensku

Orange Slovakia
Únor 2004

První investice v Bulharsku

Bulgarian Telecommunications Company
Květen 2004

Vytvoření fondu Polish Enterprise Fund V s kapitálem 300 milionů eur

Říjen 2004

EI otevírá kancelář v Bukurešti

Září 2005

První investice v České republice

AVG Technologies
Září 2006

Vytvoření fondu Polish Enterprise Fund VI s kapitálem 658 milionů eur

Leden 2007

EI otevírá kancelář v Bratislavě

Listopad 2007

První investice v Litvě

Novaturas
Září 2008

Vytvoření Enterprise Venture Fund I (EVF) s celkovým kapitálem 100 milionů eur

Září 2009

EI otevírá kancelář v Praze

Červenec 2010

První investice v Maďarsku

Netrisk.hu
Září 2010

První investice v Estonsku

Nortal
Červen 2011

EI otevírá kancelář v Budapešti

Únor 2012

První IPO společnosti z portfolia EI na newyorské burze cenných papírů

AVG Technologies
Květen 2012

EI vytváří Polish Enterprise Fund VII s kapitálem 314 milionů eur

Prosinec 2015

První IPO společnosti z portfolia EI na pražské burze cenných papírů

Kofola ČeskoSlovensko
Září 2016

První investice ve Slovinsku

Intersport ISI
Září 2017

EI vytváří Polish Enterprise Fund VIII s kapitálem 498 milionů eur

Březen 2018

35. IPO společnosti z portfolia EI a první IPO na Nasdaq Vilnius

Novaturas
Květen 2018

První investice v Chorvatsku

PAN-PEK

EI otevírá kancelář v Záhřebu, která pokrývá celý jadranský region