about

O EI

Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících private equity fondy ve střední a východní Evropě (CEE). S historií sahající až do roku 1990 jsme zároveň vůbec první ve svém oboru, kdo začal v regionu CEE působit. V současnosti se specializujeme na odkupy středně velkých zavedených společností a na financování expanze rychle rostoucích podniků z nejrůznějších odvětví. Od svého vzniku v roce 1990 jsme vytvořili devět fondů. Tyto fondy dosud investovaly 2,3 miliardy eur do 154 společností a ukončili 139 investic.

Kdo jsme

K odvětvím, do nichž investujeme, zaujímáme různorodý přístup. V období od roku 2023 investujeme kapitál fondu Enterprise Fund IX. Tento fond, stejně jako jeho předchůdci, financuje odkupy středně velkých zavedených společností a společností se silným růstovým potenciálem v odvětvích, jako je výroba spotřebního zboží, maloobchod, finanční a zdravotnické služby. Zaměřuje se především na společnosti, jejichž růst je poháněn konvergencí ekonomik střední a východní Evropy a spotřeby jejich obyvatel k úrovni obvyklé v nejvyspělejších zemích EU. EIF IX investuje v regionu CEE také do firem z odvětví, jejichž růstový potenciál je založen na rostoucí internacionalizaci regionu a konkurenceschopností v úrovni nákladů. Jedná se například o oblast IT, průmyslové výroby či outsourcingu podnikových procesů. Přibližně tři čtvrtiny všech našich investic připadají na Polsko, zbytek investic směřoval do dalších zemí EU ve střední a východní Evropě.

Enterprise Investors ukončili 139 investic, a to včetně 35 primárních emisí akcií („IPO“) společností ze svého portfolia na burzách ve Varšavě (WSE), Praze (PSE), Vilniusu (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

Specializujeme se na vyhledávání vhodných obchodních příležitostí a na jednání s vlastníky společností. Náš tým tvořený 30 investičními profesionály – těmi nejzkušenějšími v regionu – disponuje jedinečnou kombinací dovedností, odborných znalostí a konzistentního dosahování vynikajících výsledků. Společnost Enterprise Investrors v současnosti působí prostřednictvím svých 6 kanceláří ve Varšavě, Bratislavě, Bukurešti, Praze, Záhřebu a New Yorku.

 • 10 fondů

  s private equity kapitálem

 • 2.3 miliardy eur

  investovaných do
  155 společností

 • 139

  ukončených investic

 • 35 IPO nabídek

  společností z portfolia

Jak pracujeme?

V Enterprise Investors propojujeme odborné znalosti a zkušenosti z oboru private equity s vynikající znalostí situace a podmínek na místních trzích. Klademe důraz na vytváření udržitelných hodnot, které obstojí v čase. Investiční strategie nastavujeme s rozvahou a finanční pákový efekt využíváme velmi obezřetně. Investujeme zpravidla částky v rozmezí od 20 do 75 milionů eur. Náš podíl v jednotlivých společnostech se pohybuje od výrazně menšinového až po 100% vlastnictví. Zaujímáme dlouhodobou perspektivu. Ve společnostech, do nichž investujeme, setrváváme zpravidla pět až osm let.

Využíváme všechny naše prostředky k tomu, abychom každé společnosti z portfolia zajistili úspěch. Ve spolupráci s manažerskými týmy pomáháme společnostem vytvářet strategie, navrhovat a realizovat optimální struktury financování a zaměstnávat talentované odborníky. Náš investiční tým buduje se společnostmi ze svého portfolia přímé vztahy a poskytuje jim profesionální podporu z pozic v dozorčí radě. Díky takto komplexnímu přístupu dosahujeme přetrvávajících změn, které ovlivňují chod společností dlouhodobě, čímž je připravujeme na pokračující úspěch i po skončení naší investice.

ESG

Neustále zdokonalujeme svůj přístup

Naší prioritou jakožto správce private equity fondů je zvyšování hodnoty společností v našem portfoliu. Investujeme do dynamicky se měnících odvětví, jako je například oblast spotřebního zboží a služeb, informačních technologií, finančních služeb, telekomunikací a zdravotnictví. V rámci tohoto procesu neustále zdokonalujeme náš přístup k investicím v souladu s vývojem na trzích ve střední a východní Evropě.

lech
Polský prezident B. Komorowski udílí R.G. Farisovi komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy

Zároveň podporujeme iniciativy formující nejvyšší možné obchodní a podnikatelské standardy ve všech ekonomikách regionu střední a východní Evropy. V neposlední řadě tak činíme i z pozice spoluzakladatelů a aktivních členů klíčových private equity organizací a asociací v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v zemích jihovýchodní Evropy. Naše úspěchy v oblasti kombinování investiční efektivity a pozitivního dopadu na místní komunity nám pomohly dosáhnout všeobecné důvěry a vzájemného respektu.

Příspěvek společnosti Enterprise Investors k politické a ekonomické transformaci Polska je uznáván předními veřejnými osobnostmi po celou dobu posledních tří dekád. Je nám ctí, že současní i dřívější představitelé naší firmy byli polskými prezidenty Lechem Wałęsou, Aleksanderem Kwaśniewskim a Bronisławem Komorowskim oceněni nevyššími státními vyznamenáními. Především jsme ale motivováni silnou vírou v pokračování našich úspěchů i do budoucna.

lech
Zleva: Z. Brzeziński, bývalý zvláštní bezpečnostní poradce amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Polska; J.P. Birkelund, zakladatel EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Polska; R.G. Faris, zakladatel EI

Založením pěti bank, včetně první polské hypoteční banky, položila společnost Enterprise Investors základy polského trhu finančních služeb. Zároveň jsme podpořili rozvoj polského kapitálového trhu tím, že jsme na varšavskou burzu uvedli více společností než kterýkoli jiný private equity investor v regionu. Mnohé společnosti z portfolia EI, jako například AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP, PBKM a řada dalších, vyspěly do postavení regionálních, či dokonce mezinárodních lídrů.

lech
J. Siwicki receiving the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta


Neustále zdokonalujeme svůj přístup

Naší prioritou jakožto správce private equity fondů je zvyšování hodnoty společností v našem portfoliu. Investujeme do dynamicky se měnících odvětví, jako je například oblast spotřebního zboží a služeb, informačních technologií, finančních služeb, telekomunikací a zdravotnictví. V rámci tohoto procesu neustále zdokonalujeme náš přístup k investicím v souladu s vývojem na trzích ve střední a východní Evropě.

Polský prezident B. Komorowski udílí R.G. Farisovi komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy

Zároveň podporujeme iniciativy formující nejvyšší možné obchodní a podnikatelské standardy ve všech ekonomikách regionu střední a východní Evropy. V neposlední řadě tak činíme i z pozice spoluzakladatelů a aktivních členů klíčových private equity organizací a asociací v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v zemích jihovýchodní Evropy. Naše úspěchy v oblasti kombinování investiční efektivity a pozitivního dopadu na místní komunity nám pomohly dosáhnout všeobecné důvěry a vzájemného respektu.

Příspěvek společnosti Enterprise Investors k politické a ekonomické transformaci Polska je uznáván předními veřejnými osobnostmi po celou dobu posledních tří dekád. Je nám ctí, že současní i dřívější představitelé naší firmy byli polskými prezidenty Lechem Wałęsou, Aleksanderem Kwaśniewskim a Bronisławem Komorowskim oceněni nevyššími státními vyznamenáními. Především jsme ale motivováni silnou vírou v pokračování našich úspěchů i do budoucna.

Zleva: Z. Brzeziński, bývalý zvláštní bezpečnostní poradce amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Polska; J.P. Birkelund, zakladatel EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Polska; R.G. Faris, zakladatel EI

Založením pěti bank, včetně první polské hypoteční banky, položila společnost Enterprise Investors základy polského trhu finančních služeb. Zároveň jsme podpořili rozvoj polského kapitálového trhu tím, že jsme na varšavskou burzu uvedli více společností než kterýkoli jiný private equity investor v regionu. Mnohé společnosti z portfolia EI, jako například AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP, PBKM a řada dalších, vyspěly do postavení regionálních, či dokonce mezinárodních lídrů.

J. Siwicki receiving the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta


Historie

Květen
1990

Vytvoření fondu Polish-American Enterprise Fund

Únor
1991

První investice fondu Polish-American Enterprise Fund v Polsku

Říjen
1992

EI vytváří fondy Polish Private Equity Fund I & II s celkovým kapitálem 151 milionů dolarů

Listopad
1994

První IPO společnosti z portfolia EI na varšavské burze cenných papírů

PPABank
Duben
1997

EI vytváří Polish Enterprise Fund s kapitálem 164 milionů dolarů

Prosinec
1999

První investice EI mimo Polsko

Orange Romania
Říjen
2000

EI vytváří Polish Enterprise Fund IV s kapitálem 217 milionů dolarů

Červenec
2001

První investice na Slovensku

Orange Slovakia
Únor
2004

První investice v Bulharsku

Bulgarian Telecommunications Company
Květen
2004

Vytvoření fondu Polish Enterprise Fund V s kapitálem 300 milionů eur

Říjen
2004

EI otevírá kancelář v Bukurešti

Září
2005

První investice v České republice

AVG Technologies
Září
2006

Vytvoření fondu Polish Enterprise Fund VI s kapitálem 658 milionů eur

Leden
2007

EI otevírá kancelář v Bratislavě

Listopad
2007

První investice v Litvě

Novaturas
Září
2008

Vytvoření Enterprise Venture Fund I (EVF) s celkovým kapitálem 100 milionů eur

Září
2009

EI otevírá kancelář v Praze

Červenec
2010

První investice v Maďarsku

Netrisk.hu
Září
2010

První investice v Estonsku

Nortal
Únor
2012

První IPO společnosti z portfolia EI na newyorské burze cenných papírů

AVG Technologies
Květen
2012

EI vytváří Polish Enterprise Fund VII s kapitálem 314 milionů eur

Prosinec
2015

První IPO společnosti z portfolia EI na pražské burze cenných papírů

Kofola ČeskoSlovensko
Září
2016

První investice ve Slovinsku

Intersport ISI
Září
2017

EI vytváří Polish Enterprise Fund VIII s kapitálem 498 milionů eur

Březen
2018

35. IPO společnosti z portfolia EI a první IPO na Nasdaq Vilnius

Novaturas
Květen
2018

První investice v Chorvatsku

PAN-PEK

EI otevírá kancelář v Záhřebu, která pokrývá celý jadranský region

Únor
2021

První investice do veřejně obchodované společnosti s cílem stáhnout její akcie z burzy a rozvíjet ji dál jako soukromou společnost

PragmaGO
Červen
2023

EI začíná investovat z fondu Enterprise Investors Fund IX