Leveraged buyout

Finanční páka umožňuje investorům generovat vyšší návratnost jejich investice a nabízet tak atraktivnější zhodnocení podnikatelům, kteří prodávají svou firmu. Proto kromě zapojení prostředků našich vlastních fondů zajišťujeme v případě řady investic také bankovní financování.

Danwood vyrábí energeticky úsporné prefabrikované domy za využití moderních technologií oblíbených v Německu a ve Skandinávii. Sídlo společnosti, výrobní závod i centrum výzkumu a designu se nacházejí ve východním Polsku.

Danwood prodává většinu svých výrobků do německy mluvících zemí, Velké Británie a Polska. Management kontroluje všechny klíčové oblasti hodnotového řetězce od návrhu, výroby a prodeje prefabrikovaných součástí až k výstavbě domů a dokončovacím pracím. Do společnosti jsme investovali, protože trh s energeticky úsporným bydlením byl připraven k rychlému růstu a Danwood měl kvalitní produkty, vynikající manažerský tým a přední postavení na německém trhu. Pevné základy společnosti a zdravé peněžní toky nás přesvědčily, abychom v roce 2013 koupili 100% podíl ve společnosti s využitím finančního pákového efektu. V témže roce Danwood dodal zákazníkům 685 domů a dosáhl tržeb ve výši 99 milionů eur. V letech 2014 – 2019 společnost investovala více než 27 milionů eur do rozšiřování svých výrobních kapacit. V tomto období se také více než zdvojnásobil počet zaměstnanců. Ke konci roku 2019 jich byly již více než dva tisíce. V tomtéž roce dosáhla výrobní kapacita společnosti 2000 domů ročně a tržby přesáhly 274 milionů eur.

PEF VII ukončil tuto investici na začátku roku 2020, kdy celý svůj podíl prodal strategickému investorovi z Jižní Koreje. Celkový výnos představoval devítinásobek hrubých investičních nákladů.

Leveraged buyout

Mezi transakce, při nichž jsme využili bankovního úvěru, tzv. leveraged buyout (LBO), patří například odkup společnosti Danwood a dvou maloobchodních řetězců Studenac a Intersport ISI.


https://www.danwood.pl