Leveraged buyout

Finančný pákový efekt umožňuje investorom vygenerovať vyššiu návratnosť ich investície a súčasne poskytnúť vyššie zhodnotenie podnikateľom, ktorí predávajú svoju spoločnosť. Preto zabezpečujeme okrem zapojenia prostriedkov našich vlastných fondov tiež bankové financovanie.

Danwood je výrobcom energeticky úsporných prefabrikovaných domov. Centrála spoločnosti, výrobný závod i dizajnové a výskumné oddelenia sa nachádzajú vo východnom Poľsku.

Danwood väčšinu produkcie predáva do Nemecka a ostatných nemecky hovoriacich krajín, ako aj do Veľkej Británie a Poľska. Spoločnosť poskytuje služby vo všetkých kľúčových oblastiach výrobného reťazca od návrhu cez výrobu a predaj prefabrikátov až po výstavbu a finálne úpravy domu. Investovali sme do spoločnosti Danwood, pretože sme boli presvedčení o rýchlom raste trhu s energeticky úsporným bývaním. Zaujala nás vysoká kvalita ich výrobkov, efektívne pracujúci a energeticky naladený manažérsky tím a vedúce postavenie spoločnosti na nemeckom trhu. V roku 2013 sme v spoločnosti Danwood kúpili 100 % podiel. Silné základy spoločnosti Danwood a zdravé peňažné toky nám umožnili optimalizovať štruktúru financovania s využitím finančného pákového efektu. V tom roku dodal Danwood zákazníkom 685 domov, ktoré vygenerovali tržby vo výške 99 miliónov eur. V rokoch 2014 až 2019 Danwood investoval viac ako 27 miliónov eur do rozšírenia svojich výrobných kapacít. Počet zamestnancov sa v tomto období viac ako zdvojnásobil a ku koncu roka 2019 mala spoločnosť vyše 2.000 zamestnancov. Koncom roka 2019 dosiahla výrobná kapacita spoločnosti 2.000 domov a tržby presiahli 274 miliónov eur.

Začiatkom roka 2020 fond PEF VII odpredal celý svoj podiel strategickému investorovi z Južnej Kórei. Celkový výnos predstavoval 9-násobok celkovej investície.

Leveraged buyout

Medzi naše odkupy s využitím bankových úverov, ktoré sa nazývajú aj leveraged buyout (LBO), patria prevzatia spoločností Danwood, Studenac a Intersport ISI.


https://www.danwood.pl