Kto sme

Enterprise Investors je najstaršou a jednou z najväčších spoločností spravujúcou fondy private equity v strednej a východnej Európe. Špecializujeme sa na odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností až po expanzívne financovanie rýchlo rastúcich firiem vo všetkých odvetviach. Od nášho vzniku v roku 1990 sme vytvorili deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2 mld. eur do 146 spoločností.

 

Usilujeme sa o diverzifikovaný prístup pre odvetvia, do ktorých investujeme. Od roku 2017 investujeme kapitál z Polish Enterprise Fund VIII. Tento fond, rovnako ako jeho predchodcovia, financuje odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností v odvetviach, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a „starej“ EÚ, ako sú napr. spotrebný tovar a maloobchod, finančné služby a zdravotná starostlivosť. PEF VIII taktiež investuje do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou regiónu CEE a jeho konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov. Sem patrí sektor IT, priemyselných výrobkov a outsourcing obchodných procesov. Približne dve tretiny všetkých spoločností, do ktorých EI investovala, sú z Poľska a zvyšok investícii sa zaraďuje do rastúcich ekonomík “novej” EÚ.

 

Enterprise Investors ukončila 135 investícií s celkovým hrubým výnosom vo výške 4,2 mld. eur, a to vrátane 35 primárnych emisií akcií spoločností zo svojho portfólia na burzách vo Varšave (WSE), Prahe (PSE), Vilniuse (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

Edit the translation in English

Špecializujeme sa na vyhľadávanie obchodných príležitostí a jednanie s vlastníkmi spoločností. Náš tím tvorený takmer 40 najskúsenejšími investičnými profesionálmi v regióne poskytuje jedinečnú kombináciu znalosti a odbornosti, čoho výsledkom je konzistentný výkon. Spoločnosť má zastúpenie v šesť krajinách vo Varšave, Bratislave, Bukurešti, Prahe, Záhrebe a New Yorku.

Ako pracujeme

V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti so skúsenosťami z miestnych trhov. V našom prístupe kladieme zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase. Investičné stratégie nastavujeme s rozvahou a tiež finančný pákový efekt využívame konzervatívne. Investujeme od 20 do 75 miliónov eur do zabehnutých spoločností. Náš podiel v spoločnosti sa pohybuje od výrazne menšinového po 100% vlastníctvo. Investície vnímame z dlhodobej perspektívy a väčšinou zotrvávame v spoločnostiach päť až osem rokov.

 

Využívame všetky naše prostriedky na dosiahnutie úspechu každej spoločnosti z portfólia. V spolupráci s manažérskymi tímami pomáhame spoločnostiam vytvárať stratégie, konceptualizovať a realizovať optimálne štruktúry financovania a zamestnávať talentovaných odborníkov. Náš investičný tím si vytvára priame vzťahy so spoločnosťami z nášho portfólia a podporuje ich z pozícií členov predstavenstva. Prinášame trvalé zmeny, pripravujeme firmy na úspech aj za hranice nášho horizontu.

 

Riadime sa pravidlami, ktoré nám nikdy nedovolia investovať do podnikov, ktorých aktivity škodia lokálnej a globálnej spoločnosti, životnému prostrediu alebo ekonomike. Náš záväzok k spoločensky zodpovednému investovaniu výrazne presahuje rámec tohto oficiálneho obmedzenia vlastných investícií. Enterprise Investors prostredníctvom svojich investičných tímov a spoločností vo svojom portfóliu rozvíjajú povedomie o ESG (životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a riadenie) a do vnútorných postupov implementuje procesy na splnenie tohto cieľa. Pre nás je ESG dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie vo všetkých fázach investičného procesu. Snažíme sa o pozitívny vplyv na životné prostredie, spoločnosť a jednotlivcov, s ktorými EI a jej portfóliové spoločnosti prichádzajú do kontaktu alebo ich ovplyvňujú.

Neustále zdokonaľujeme náš prístup

Našou prioritou ako správcu private equity fondu je zvýšenie hodnoty spoločností v našom portfóliu. Investujeme do rýchlo sa meniacich odvetví, ako sú spotrebný tovar a služby, IT, finančné služby, telekomunikácie a zdravotníctvo. V súlade s vývojom v strednej a východnej Európe neustále zdokonaľujeme náš investičný prístup.

Zľava: Z. Brzeziński, bývalý bezpečnostný poradca amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Poľska; J.P. Birkelund, zakladateľ EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Poľska; R.G. Faris, zakladateľ EI

Založením piatich bánk, vrátane prvej poľskej hypotekárnej banky, položila spoločnosť Enterprise Investors základy poľského trhu s finančnými službami. Naša spoločnosť taktiež podporila rozvoj kapitálového trhu v Poľsku tým, že priviedla na varšavskú burzu viac spoločností ako akýkoľvek iný private equity investor pôsobiaci v regióne. Mnoho spoločností z portfólia Enterprise Investors – za všetky spomeňme napríklad napr. AVG Technologies, Kruk, LPP, PBKM a intive – sa postupom času zmenilo na popredných hráčov nielen vo svojom regióne, ale taktiež v celosvetovom meradle.

Poľský prezident B. Komorowski odovzdáva R.G. Farisovi Komandérsky kríž s hviezdou Radu za zásluhy Poľskej republiky

Hrdo podporujeme iniciatívy, ktoré formujú najvyššie obchodné štandardy ekonomík v regióne. V neposlednom rade sme spoluzakladateľmi a aktívnymi členmi kľúčových private equity organizácií v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v krajinách juhovýchodnej Európy. Naše úspechy, ktoré sme dosiahli vďaka kombinácii efektívneho investovania s pozitívnym dopadom na miestne komunity, nám priniesli všeobecne rozšírenú dôveru a uznanie.

J. Siwicki získava Komandérsky kríž Rádu znovuzrodenia Poľska

Prínos Enterprise Investors k politickej a ekonomickej transformácii Poľska bol v ostatných troch desaťročiach uznaný tými najvýznamnejšími osobnosťami verejného života. Je pre nás cťou, že poprední predstavitelia našej spoločnosti získali tie najvyššie štátne vyznamenania, ktoré im udelili poľskí prezidenti Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski a Bronisław Komorowski. Kľúčové je, že nás aj naďalej motivuje silná dôvera v naše budúce úspechy.

Zľava: R.G. Faris; G. Bush Sr., bývalý prezident USA

História

Máj 1990

Založenie Polish-American Enterprise Fund

Február 1991

Prvé investície Polish-American Enterprise Fund v Poľsku

Október 1992

EI navyšuje kapitál Polish Private Equity Funds I & II na celkovú sumu 151 miliónov dolárov

November 1994

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na Varšavskej burze cenných papierov

PPABank
Apríl 1997

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund o 164 miliónov dolárov

December 1999

Prvá investícia EI mimo Poľska

Orange Rumunsko
Október 2000

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund IV o 217 miliónov dolárov

Júl 2001

Prvá investícia na Slovensku

Orange Slovensko
Február 2004

Prvá investícia v Bulharsku

Bulharská telekomunikačná spoločnosť
Máj 2004

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund V o 300 miliónov eur

Október 2004

EI otvára kanceláriu v Bukurešti

September 2005

Prvá investícia v Českej republike

AVG Technologies
September 2006

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund VI o 658 miliónov eur

Január 2007

EI otvára kanceláriu v Bratislave

November 2007

Prvá investícia v Litve

Novaturas
September 2008

EI navyšuje kapitál Enterprise Venture Fund I (EVF) na celkovú sumu 100 miliónov eur

September 2009

EI otvára kanceláriu v Prahe

Júl 2010

Prvá investícia v Maďarsku

Netrisk.hu
September 2010

Prvá investícia v Estónsku

Nortal
Jún 2011

EI otvára kanceláriu v Budapešti

II 2012

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na NYSE

AVG Technologies
V 2012

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund VII o 314 miliónov eur

December 2015

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na Pražskej burze cenných papierov

Kofola ČeskoSlovensko
September 2016

Prvá investícia v Slovinsku

Intersport ISI
September 2017

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund VIII o 498 miliónov eur

Marec 2018

Tridsiata piata IPO spoločnosti v portfóliu EI a prvá na Nasdaq Vilnius

Novaturas
Máj 2018

Prvá investícia v Chorvátsku

PAN-PEK

Otvorenie pobočky v Záhrebe pokrývajúcej celý región Jadranu.