about

O EI

Enterprise Investors je najstaršou a jednou z najväčších spoločností spravujúcou fondy private equity v strednej a východnej Európe („CEE“). Špecializujeme sa na odkupy stredne veľkých, rastúcich spoločností až po expanzívne financovanie rýchlo rastúcich firiem vo všetkých segmentoch podnikania. Od nášho vzniku v roku 1990 sme vytvorili deväť fondov. Tieto fondy doteraz investovali 2,3 miliardy eur do 155 spoločností a predali 139 spoločností.

Kto sme

Usilujeme sa o diverzifikovaný prístup a investujeme do viacerých odvetví. Od roku 2023 investujeme kapitál z fondu Enterprise Fund IX. Tento fond, rovnako ako jeho predchodcovia, financuje odkupy stredne veľkých, rastúcich spoločností v odvetviach, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a západnej Európy, ako sú napr. spotrebný tovar a maloobchod, finančné služby alebo zdravotná starostlivosť. EIF IX taktiež investuje do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou regiónu CEE a jeho konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov. Sem patrí sektor IT, priemyselných výrobkov a outsourcing obchodných procesov. Približne tri štvrtiny všetkých spoločností, do ktorých EI investovali, sú z Poľska a zvyšok investícií smeroval do ďalších krajín EÚ v strednej a východnej Európe.

Enterprise Investors ukončili 139 investícií, a to vrátane 35 primárnych emisií akcií („IPO“) spoločností zo svojho portfólia na burzách vo Varšave (WSE), Prahe (PSE), Vilniuse (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

Špecializujeme sa na vyhľadávanie obchodných príležitostí a jednanie priamo s vlastníkmi spoločností. Náš tím tvorený 30 skúsenými investičnými profesionálmi poskytuje jedinečnú kombináciu znalosti a odbornosti, čoho výsledkom je vysoko konzistentná výkonnosť. Spoločnosť má zastúpenie v šiestich krajinách vo Varšave, Bratislave, Bukurešti, Prahe, Záhrebe a New Yorku.

 • 10 fondov

  s private equity kapitálom

 • 2.3 miliardy eur

  investovaných do
  155 spoločností

 • 139

  ukončených investícií

 • 35 IPO transakcií

  portfóliových spoločností

Ako pracujeme?

V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti so skúsenosťami z lokálnych trhov. V našom prístupe kladieme zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase. Investičné stratégie nastavujeme s rozvahou a tiež finančný pákový efekt využívame konzervatívne. Investujeme od 20 do 75 miliónov eur do zabehnutých spoločností. Náš podiel v spoločnosti sa pohybuje od výrazne menšinového až po 100 % vlastníctvo. Investície vnímame z dlhodobej perspektívy a väčšinou zotrvávame v spoločnostiach päť až osem rokov.

Využívame všetky naše prostriedky na dosiahnutie úspechu každej spoločnosti z portfólia. V spolupráci s manažérskymi tímami pomáhame spoločnostiam vytvárať vhodné stratégie, implementovať a realizovať optimálne štruktúry financovania a zamestnávať talentovaných odborníkov. Náš investičný tím si vytvára priame vzťahy so spoločnosťami z nášho portfólia a podporuje ich z pozícií členov dozornej rady. Prinášame trvalé zmeny a pripravujeme firmy na dlhodobý úspech aj za hranicami nášho investičného horizontu.

ESG

Riadime sa pravidlami, ktoré nám nikdy nedovolia investovať do podnikov, ktorých aktivity škodia lokálnej a globálnej spoločnosti, životnému prostrediu alebo ekonomike. Náš záväzok k spoločensky zodpovednému investovaniu výrazne presahuje rámec tohto oficiálneho obmedzenia vlastných investícií. Enterprise Investors prostredníctvom svojich investičných tímov a spoločností vo svojom portfóliu rozvíjajú povedomie o ESG (životné prostredie, spoločenská a sociálna zodpovednosť a zodpovedné riadenie) a do vnútorných postupov implementujú procesy na splnenie tohto cieľa. Pre nás je ESG dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie vo všetkých fázach investičného procesu. Snažíme sa o pozitívny vplyv na životné prostredie, spoločnosť a jednotlivcov, s ktorými EI a jej portfóliové spoločnosti prichádzajú do kontaktu alebo ich ovplyvňujú.

Náš pozitívny dosah na prostredie ďaleko presahuje samotné naše investície, keďže podporujeme udržateľné obchodné správanie v rámci odvetvia private equity aj širšej podnikateľskej komunity. Príkladom je rok 2015, keď sme ako prvá private equity spoločnosť v regióne strednej a východnej Európy podpísali United Nations Global Compact (globálny pakt OSN o výlučnom využívaní spoločensky zodpovedných politík a prístupov). Aktívne sa tiež zaväzujeme komunikovať ciele, postupy a nástroje udržateľného investovania ESG medzi členmi Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu (SLOVCA).

Neustále zdokonaľujeme náš prístup

Našou prioritou ako správcu private equity fondov je zvýšenie hodnoty spoločností v našom portfóliu. Investujeme do rýchlo sa meniacich odvetví, ako sú spotrebný tovar a služby, IT, finančné služby, telekomunikácie alebo zdravotníctvo. V súlade s vývojom regiónu strednej a východnej Európy neustále zdokonaľujeme náš investičný prístup.

lech
Poľský president Bronisław Komorowski odovzdáva Robertovi G. Farisovi štátne vyznamenanie Komandérsky kríž s hviezdou

Hrdo podporujeme iniciatívy, ktoré formujú najvyššie obchodné štandardy ekonomík v regióne. V neposlednom rade sme spoluzakladateľmi a aktívnymi členmi kľúčových private equity organizácií v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v krajinách juhovýchodnej Európy. Naše úspechy, ktoré sme dosiahli vďaka kombinácii efektívneho investovania s pozitívnym dopadom na miestne komunity, nám priniesli všeobecne rozšírenú dôveru a uznanie.

Prínos Enterprise Investors k politickej a ekonomickej transformácii Poľska bol v ostatných troch desaťročiach uznaný tými najvýznamnejšími osobnosťami verejného života. Je pre nás cťou, že poprední predstavitelia našej spoločnosti získali tie najvyššie štátne vyznamenania, ktoré im udelili poľskí prezidenti Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski a Bronisław Komorowski. Kľúčové je, že nás aj naďalej motivuje silná dôvera v naše budúce úspechy.

lech
Zľava: Z. Brzeziński, bývalý bezpečnostný poradca amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Poľska; J.P. Birkelund, zakladateľ EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Poľska; R.G. Faris, zakladateľ EI

Založením piatich bánk, vrátane prvej poľskej hypotekárnej banky, položila spoločnosť Enterprise Investors základy poľského trhu s finančnými službami. Naša spoločnosť taktiež podporila rozvoj kapitálového trhu v Poľsku tým, že priviedla na varšavskú burzu viac spoločností ako akýkoľvek iný private equity investor pôsobiaci v regióne. Mnoho spoločností z portfólia Enterprise Investors – ako napr. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP alebo PBKM – narástli na popredných hráčov v regióne, ako aj v celosvetovom meradle.

lech
Jacek Siwicki získava Komandérsky kríž Rádu znovuzrodenia Poľska


Neustále zdokonaľujeme náš prístup

Našou prioritou ako správcu private equity fondov je zvýšenie hodnoty spoločností v našom portfóliu. Investujeme do rýchlo sa meniacich odvetví, ako sú spotrebný tovar a služby, IT, finančné služby, telekomunikácie alebo zdravotníctvo. V súlade s vývojom regiónu strednej a východnej Európy neustále zdokonaľujeme náš investičný prístup.

Poľský president Bronisław Komorowski odovzdáva Robertovi G. Farisovi štátne vyznamenanie Komandérsky kríž s hviezdou

Hrdo podporujeme iniciatívy, ktoré formujú najvyššie obchodné štandardy ekonomík v regióne. V neposlednom rade sme spoluzakladateľmi a aktívnymi členmi kľúčových private equity organizácií v Poľsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v krajinách juhovýchodnej Európy. Naše úspechy, ktoré sme dosiahli vďaka kombinácii efektívneho investovania s pozitívnym dopadom na miestne komunity, nám priniesli všeobecne rozšírenú dôveru a uznanie.

Prínos Enterprise Investors k politickej a ekonomickej transformácii Poľska bol v ostatných troch desaťročiach uznaný tými najvýznamnejšími osobnosťami verejného života. Je pre nás cťou, že poprední predstavitelia našej spoločnosti získali tie najvyššie štátne vyznamenania, ktoré im udelili poľskí prezidenti Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski a Bronisław Komorowski. Kľúčové je, že nás aj naďalej motivuje silná dôvera v naše budúce úspechy.

Zľava: Z. Brzeziński, bývalý bezpečnostný poradca amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Poľska; J.P. Birkelund, zakladateľ EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Poľska; R.G. Faris, zakladateľ EI

Založením piatich bánk, vrátane prvej poľskej hypotekárnej banky, položila spoločnosť Enterprise Investors základy poľského trhu s finančnými službami. Naša spoločnosť taktiež podporila rozvoj kapitálového trhu v Poľsku tým, že priviedla na varšavskú burzu viac spoločností ako akýkoľvek iný private equity investor pôsobiaci v regióne. Mnoho spoločností z portfólia Enterprise Investors – ako napr. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP alebo PBKM – narástli na popredných hráčov v regióne, ako aj v celosvetovom meradle.

Jacek Siwicki získava Komandérsky kríž Rádu znovuzrodenia Poľska


História

Máj
1990

Založenie fondu Polish-American Enterprise Fund

Február
1991

Prvé investície z fondu Polish-American Enterprise Fund v Poľsku

Október
1992

EI začína investovať z fondu Polish Private Equity Funds I & II v objeme 151 miliónov dolárov

November
1994

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na burze cenných papierov vo Varšave

PPABank
Apríl
1997

EI začína investovať z fondu Polish Enterprise Fund v objeme 164 miliónov dolárov

December
1999

Prvá investícia EI mimo Poľska

Orange Rumunsko
Október
2000

EI začína investovať z fondu Polish Enterprise Fund IV v objeme 217 miliónov dolárov

Júl
2001

Prvá investícia na Slovensku

Orange Slovensko
Február
2004

Prvá investícia v Bulharsku

Bulharská telekomunikačná spoločnosť
Máj
2004

EI začína investovať z fondu Polish Enterprise Fund V v objeme 300 miliónov eur

Október
2004

EI otvára kanceláriu v Bukurešti

September
2005

Prvá investícia v Českej republike

AVG Technologies
September
2006

EI začína investovať z fondu Polish Enterprise Fund VI v objeme 658 miliónov eur

Január
2007

EI otvára kanceláriu v Bratislave

November
2007

Prvá investícia v Litve

Novaturas
September
2008

EI začína investovať z fondu Enterprise Venture Fund I (EVF) v objeme 100 miliónov eur

September
2009

EI otvára kanceláriu v Prahe

Júl
2010

Prvá investícia v Maďarsku

Netrisk.hu
September
2010

Prvá investícia v Estónsku

Nortal
Február
2012

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na NYSE

AVG Technologies
Máj
2012

EI začína investovať z fondu Polish Enterprise Fund VII v objeme 314 miliónov eur

December
2015

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na burze cenných papierov v Prahe

Kofola ČeskoSlovensko
September
2016

Prvá investícia v Slovinsku

Intersport ISI
September
2017

EI začína investovať z fondu Polish Enterprise Fund VIII v objeme 498 miliónov eur

Marec
2018

Tridsiata piata IPO spoločnosti v portfóliu EI a prvá na Nasdaq Vilnius

Novaturas
Máj
2018

Prvá investícia v Chorvátsku

PAN-PEK
Február
2021

Prvá public-to-private transakcia

PragmaGO
Jún
2023

EI začína investovať z fondu Enterprise Investors Fund IX