Wykup lewarowany

Wykorzystanie dźwigni finansowej pozwala inwestorom na generowanie atrakcyjniejszych zwrotów z inwestycji i jednocześnie zaoferowanie sprzedającemu wyższej wyceny. Dlatego oprócz angażowania własnych środków finansowych często pozyskujemy na potrzeby transakcji także finansowanie dłużne.

Danwood produkuje nowoczesne, energooszczędne domy z elementów prefabrykowanych. Siedziba spółki, zakład produkcyjny oraz działy projektowy i badawczy mieszczą się na Podlasiu. Większość wyprodukowanych domów trafia do Niemiec i na inne rynki niemieckojęzyczne, a także do Wielkiej Brytanii i na rynek krajowy. Spółka kontroluje wszystkie kluczowe elementy łańcucha wartości: od fazy projektowej, przez produkcję elementów prefabrykowanych i sprzedaż, po budowę i wykończenie domów.

Zainwestowaliśmy w Danwood, ponieważ byliśmy przekonani, że rynek domów energooszczędnych ma przed sobą lata dynamicznego rozwoju. Naszą uwagę zwróciły: wysoka jakość domów, skuteczna i zaangażowana kadra kierownicza oraz wiodąca pozycja spółki na rynku niemieckim. W 2013 r. w drodze wykupu lewarowanego przejęliśmy 100% akcji. Finansowanie dłużne transakcji było możliwe dzięki solidnym podstawom finansowym spółki. W 2013 r. Danwood dostarczył klientom 685 domów i osiągnął 99 mln EUR przychodów. W latach 2014–2019 spółka zainwestowała ponad 27 mln EUR w zwiększenie swoich mocy produkcyjnych, a zatrudnienie wzrosło ponad dwukrotnie. Na koniec 2019 r. Danwood zatrudniał ponad 2000 pracowników, moce produkcyjne osiągnęły 2000 domów, a przychody przekroczyły 274 mln EUR.

Na początku 2020 r. PEF VII sprzedał Danwood inwestorowi strategicznemu z Korei Południowej. Nasza inwestycja w spółkę przyniosła funduszowi 9-krotny zwrot brutto z zainwestowanego kapitału.

Wykup lewarowany

Do zrealizowanych przez nas wykupów wspieranych pożyczką bankową – czyli wykupów lewarowanych lub LBO – zaliczają się m.in. przejęcia Danwood czy sieci handlowych Intersport ISI
i Studenac.


https://www.danwood.pl