Management buyout

V případě management buyout transakce získáváme kontrolní podíl ve společnosti ve spolupráci s jejím manažerským týmem, jenž se na akvizici rovněž majetkově účastní. Společně pak rozvíjíme provozní plány a budoucí strategii společnosti. V tomto typu transakce hraje nejdůležitější roli pracovní nasazení managementu společnosti a motivace ke splnění nejen okamžitých, ale i dlouhodobých strategických cílů.

Společnost JNT Group, předního polského výrobce a distributora vín a alkoholických nápojů na bázi vína, získal fond PEF VII v roce 2017. Jako hlavní silné stránky jsme viděli především schopnost společnosti JNT vytvářet značky přitažlivé pro zákazníky a její širokou přítomnost v moderních maloobchodních kanálech. Klíčovým faktorem však bylo to, jak na nás zapůsobil manažerský tým, který nám představil solidní plán pro rozvoj podnikání přesunutím do luxusnějších segmentů trhu z dosavadní pozice, v níž společnost vyplňovala mezeru na trhu zaměřením primárně na cenu. Manažerský tým jsme se rozhodli podpořit a společně jsme provedli management buyout, v jehož rámci jsme od zakladatelů odkoupili 100% podíl ve společnosti.

Od té doby skupina JNT přeorientovala své portfolio na vína z hroznů střední a vyšší třídy spolu s příbuznými nápoji a postupně vyřazovala starší portfolio levných produktů z ovocného vína. Od roku 2017 vykazovala společnost v klíčovém segmentu stolních vín složenou roční míru růstu (CAGR) 25 % – čtyřikrát vyšší, než je průměrná hodnota napříč celým segmentem. Doporučení od nejlepších polských kuchařů a celebrit otevřela nové zákaznické segmenty a podpořila expanzi prostřednictvím HORECA a dalších atraktivních prodejních kanálů. S manažerským týmem i nadále spolupracujeme a stanovujeme ambiciózní nové růstové cíle pro JNT Group.

Management buyout

Společnost Enterprise Investors uskutečnila transakci typu management buyout mimo jiné ve společnostech Skarbiec Holding a JNT Group.


https://jntgroup.com/