Management buyout

Pri nákupe kontrolného podielu v spoločnosti úzko spolupracujeme s jej manažérskym tímom. Manažéri sa stávajú zároveň aj akcionármi spoločnosti, sami pomáhajú definovať stratégiu a prevádzkové plány. Najdôležitejšiu úlohu v tomto type transakcie hrá pracovné nasadenie manažmentu spoločnosti a motivácia k splneniu nielen okamžitých, ale i dlhodobých cieľov.

Fond PEF VII kúpil spoločnosť JNT Group, popredného poľského výrobcu a distribútora vín a alkoholických nápojov na báze vína, v roku 2017. Silnými vlastnosťami JNT bola schopnosť vytvárať značky atraktívne pre zákazníkov a presadzovať sa vo všetkých predajných kanáloch moderného maloobchodu. Manažérsky tím nám predstavil solídny plán na rast podnikania, ktorý na nás urobil dojem a napokon sme sa rozhodli kúpiť od zakladateľov 100 % podiel prostredníctvom manažérskeho odkupu (management buyout).

JNT Group následne preorientovala svoje portfólio z lacnejších ovocných vínnych produktov na luxusnejšie hroznové vína a nápoje. Od roku 2017 rastie spoločnosť v hlavnom segmente stolových vín na úrovni 25 % CAGR, čo predstavuje štvornásobok miery rastu zaznamenanom v celom segmente. Podpora od najlepších poľských šéfkuchárov a celebrít otvorila nové zákaznícke segmenty a podporila expanziu v sektore horeca a v iných atraktívnych predajných kanáloch. S manažmentom firmy stále spolupracujeme a nastavujeme ambiciózne ciele na budúci rast JNT Group.

Management buyout

Spoločnosť Enterprise Investors zrealizovala manažérske odkupy napríklad vo firmách Skarbiec Holding a JNT Group.


https://jntgroup.com/