Buyout

V případě transakcí typu buyout kupujeme většinový podíl ve společnosti. Naším cílem je společnosti usnadnit hladký přechod do dalšího stádia jejího rozvoje. V rámci partnerství s manažerskými týmy a dalšími akcionáři pomáháme společnostem rozvíjet jejich strategii, plánovat a realizovat vhodné struktury financování a najímat špičkové profesionály.

Fond PEF VIII zrealizoval prvotní investici do společnosti Anwim v roce 2018, kdy získal významný minoritní podíl. V té době společnost provozovala 180 čerpacích stanic pod značkou MOYA, což z ní činilo největší nezávislý polský řetězec čerpacích stanic. Zároveň byla aktivně zapojena do velkoobchodu s pohonnými hmotami. Ke konci roku 2020 její síť čítala jíž více než 300 čerpacích stanic se silným výhledem na další expanzi. Společnost Anwim také úspěšně rozvinula svou nabídku maloobchodního zboží, která zahrnuje prodejny smíšeného zboží a provozovny občerstvení na čerpacích stanicích. Společnost také úspěšně zahájila dovoz pohonných hmot, čímž snížila svou závislost na lokálních zdrojích a stala se vysoce konkurenceschopným hráčem na trhu distribuce pohonných hmot.

Na konci roku 2020 se fond PEF VIII prostřednictvím návazných transakcí se zakladateli společnosti stal v Anwim majoritním akcionářem. Společně nadále rozvíjíme nejdynamičtěji rostoucí řetězec čerpacích stanic v Polsku.

Buyout

Enteprise Investors uskutečnila transakce typu buyout mimo jiné ve společnostech Kruk, AVG Technologies, PAN-PEK a Anwim.


https://www.anwim.pl