Buyout

V prípade transakcií typu buyout kupujeme väčšinový podiel v spoločnosti. Naším cieľom je uskutočniť hladký prechod do ďalšieho štádia rozvoja spoločnosti. V rámci partnerstva s manažmentom a akcionármi pomáhame spoločnostiam pri definovaní stratégie, vyvíjať a realizovať vhodné štruktúry financovania a zamestnávať talentovaných profesionálov.

Fond PEF VIII investoval do spoločnosti Anwim v roku 2018 a získal tak významný minoritný podiel. V tom čase spoločnosť prevádzkovala
180 čerpacích staníc pod značkou MOYA a bola tak najväčšou nezávislou sieťou čerpacích staníc v Poľsku a zároveň aktívnym veľkoobchodným predajcom pohonných hmôt. Do konca roka 2020 celkový počet čerpacích staníc presiahol 300. Anwim taktiež úspešne rozvinul ponuku nepalivových produktov, ktoré zahŕňajú predajne a kaviarne na čerpacích staniciach. Spoločnosť sa začala zaoberať aj importom paliva, čo znížilo jej závislosť na miestnych zdrojoch a umožnilo jej stať sa dôležitým hráčom na trhu distribúcie pohonných hmôt.

Koncom roka 2020 zvýšil fond PEF VIII svoj podiel v spoločnosti Anwim a stal sa jej majoritným akcionárom. Spoločne so zakladateľmi spoločnosti Anwim naďalej rozvíjame najdynamickejšie rastúcu sieť čerpacích staníc v Poľsku.

Buyout

Spoločnosť Enterprise Investors zrealizovala buyout transakcie napríklad v spoločnostiach Kruk, AVG Technologies, PAN-PEK a Anwim.


https://www.anwim.pl