Wykup akcji

Transakcja wykupu polega na nabyciu przez fundusz większościowego pakietu akcji spółki. Celem jest wsparcie płynnego przejścia firmy do następnego etapu rozwoju. W ramach bliskiej współpracy z zarządami i pozostałymi udziałowcami spółek z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy utalentowaną kadrę kierowniczą.

PEF VIII zainwestował w Anwim w 2018 r., przejmując znaczący mniejszościowy pakiet akcji spółki. Już wtedy była to największa w Polsce niezależna sieć stacji benzynowych – liczyła 180 punktów, działających pod marką MOYA. Spółka zajmowała się również handlem hurtowym paliwami. Do końca 2020 r. sieć MOYA urosła do ponad 300 stacji, a spółka mogła pochwalić się obszernym portfolio planowanych nowych lokalizacji. Anwim z powodzeniem rozwinął także pozapaliwową działalność detaliczną – klienci MOYA mogą skorzystać z bogatej oferty sklepów i kawiarni znajdujących się na stacjach. Spółka utworzyła też dział importu paliw, zmniejszając swoją zależność od lokalnych dostaw i otwierając sobie drogę do wysoce konkurencyjnego rynku.

Pod koniec 2020 r. PEF VIII zwiększył swoje zaangażowanie i został większościowym akcjonariuszem spółki. Wspólnie z założycielami – którzy pozostali w akcjonariacie – pracujemy na kolejne sukcesy najdynamiczniej rozwijającej się sieci stacji benzynowych w kraju.

Wykup akcji

Enterprise Investors przeprowadziło transakcje wykupu akcji m.in. spółek Anwim, AVG Technologies, Kruk i PAN-PEK.


https://www.anwim.pl