Financování expanze

Růstový kapitál poskytujeme společnostem, které potřebují finance na zvýšení svojí produkční kapacity, vývoj a uvedení nové produktové řady, nebo na akvizici konkurenta. Manažerským týmům přinášíme odborné znalosti z nejrůznějších sektorů a pomáháme jim při klíčových obchodních rozhodnutích. Společnostem pak pomáháme vytvářet strategie, vyvíjet a realizovat nejlepší a nejvýhodnější struktury financování a zaměstnávat špičkové manažery.

Jedním z hlavních důvodů pro investici do společnosti Dino byl její atraktivní koncept sítě lokálních supermarketů. Díky kapitálu ze strany EI se společnost Dino rapidně rozrostla z 97 obchodů v okamžiku naší investice v roce 2010 na 628 obchodů ke konci roku 2016. Stala se tak jednou z nejrychleji rostoucích společností na trhu maloobchodního prodeje potravin v Polsku. Díky investicím do dvou distribučních center a zavedení moderních IT řešení držel s růstem společnosti krok také dodavatelský řetězec a administrativní podpora. Expanze společnosti vytvořila nová pracovní místa. Od roku 2010 vzrostl počet zaměstnanců společnosti Dino osminásobně na 11 600 v dubnu 2017. Tomasz Biernacki, který Dino založil v roce 2000, zůstal většinovým vlastníkem po celou dobu našeho působení ve společnosti a následně i po našem exitu. V dubnu roku 2017 jsme úspěšně prodali celý náš podíl prostřednictvím IPO na varšavské burze cenných papírů. Hrubý výnos z transakce činil 376 milionů eur, což odpovídá 7,6násobku hrubých investičních nákladů. Od našeho exitu Dino dlouhodobě překonává trh, dál dynamicky expanduje a zvyšuje svou hodnotu na varšavské burze cenných papírů.

Financování expanze

Naše fondy poskytly expanzní financování určené k urychlení růstu již několika desítkám společností z Polska a regionu střední a východní Evropy, včetně společností Dino, PBKM, Unilink a PragmaGO a Software Mind.


https://grupadino.pl/