Finansowanie rozwoju

W przypadku finansowania rozwoju nasz fundusz dostarcza spółce kapitał, który może zostać przeznaczony na zwiększenie mocy produkcyjnych, poszerzenie asortymentu czy przejęcie konkurenta. Dodatkowo wspólnie z zarządem opracowujemy strategię rozwoju spółki, optymalizujemy finansowanie i budujemy zespół.

Jednym z głównych powodów, dla których zainwestowaliśmy w Dino, jest atrakcyjny format sklepów – proximity. Dzięki naszemu wsparciu Dino szybko rozbudowało sieć z 97 (w 2010 r.) do ponad 628 sklepów (na koniec 2016 r.); spółka stała się jedną z najszybciej rosnących sieci handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce. Szybkiemu rozwojowi sieci sprzedaży towarzyszyła modernizacja łańcucha dostaw, w tym zaplecza logistyczno-magazynowego. Dino zainwestowało w dwa centra dystrybucji i wprowadziło nowoczesne rozwiązania informatyczne. Rozwój spółki przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy – od 2010 r. do kwietnia 2017 r. zatrudnienie w Dino wzrosło niemal 8-krotnie (do 11 600 pracowników). Założyciel sieci, utworzonej w 2000 r., pozostał większościowym akcjonariuszem zarówno w trakcie naszej inwestycji, jak i po jej zakończeniu. W kwietniu 2017 r. w wyniku IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych sprzedaliśmy należący do EI pakiet akcji. Przychody brutto z transakcji wyniosły 1,7 mld PLN, co oznacza 7,6-krotny zwrot z zainwestowanego kapitału. Po naszym wyjściu z inwestycji Dino wciąż wyprzedza konkurencję pod względem osiąganych wyników. Spółka dynamicznie zwiększa swój udział w rynku i pomnaża swoją wycenę na GPW.

Finansowanie rozwoju

Zarządzane przez nas fundusze pozwoliły sfinansować dynamiczny rozwój kilkudziesięciu spółek z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Dino, PBKM, PragmaGO, Software Mind czy Unilink.


https://grupadino.pl/