Expanzívne financovanie

Poskytujeme rastový kapitál firmám, ktoré potrebujú peniaze na zvyšovanie výrobných kapacít, vývoj a uvedenie nových produktových radov alebo na uskutočnenie akvizície konkurenta. Manažmentu poskytujeme odborné poznatky z najrôznejších odvetví a pomáhame im pri kľúčových obchodných rozhodnutiach. Pomáhame spoločnostiam vytvárať stratégie, vyvíjať a realizovať optimálne štruktúry financovania a hľadať výnimočných manažérov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme investovali do firmy Dino, bol jej atraktívny formát lokálnych supermarketov. Supermarkety Dino sa nachádzajú v blízkosti koncového zákazníka (najmä v malých mestách alebo na okraji veľkých miest) s predajnou plochou 300 až 400 m2 a parkoviskom pre 10–30 áut. Vďaka podpore Enterprise Investors sa spoločnosť Dino rýchlo rozrástla z 97 predajní v roku 2010 na 628 obchodov na konci roka 2016 a stala sa tak jednou z najrýchlejšie rastúcich spoločností na trhu maloobchodného predaja potravín v západnom Poľsku. Vďaka investíciám do vzniku dvoch distribučných centier a zavedeniu moderných IT riešení držali krok taktiež dodávateľský reťazec a administratívna podpora. Rast spoločnosti viedol k vytvoreniu nových pracovných miest, pričom zamestnanosť v Dino od roku 2010 vzrástla takmer osemnásobne na 11 600 pracovných miest (apríl 2017). Zakladateľ, ktorý sieť Dino vytvoril v roku 2000, v nej naďalej pôsobí ako majoritný akcionár aj po našej investícii a rovnako i po našom exite. V apríli 2017 sme predali celý náš podiel prostredníctvom úspešnej IPO transakcie na burze cenných papierov vo Varšave. Transakcia vygenerovala výnos v hodnote 376 miliónov eur, čo predstavuje 7,6-násobok celkovej investície. Po našom exite spoločnosť Dino dynamicky rozširovala svoju sieť a zvyšovala svoju hodnotu na WSE.

Expanzívne financovanie

Naše fondy poskytli rastové financovanie niekoľkým desiatkam firiem v Poľsku a v regióne strednej a východnej Európy vrátane spoločností Dino, PBKM, Unilink, PragmaGO a Software Mind.


https://grupadino.pl/