Enterprise Investors

Od 1990 roku zarządzamy jedną z największych grup funduszy private equity w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Zobacz więcej

Enterprise Investors

Zainwestowaliśmy 1,8 miliarda EUR w 139 spółek i zakończyliśmy 124 inwestycji, z których łączny przychód wyniósł 3,5 miliarda EUR

Enterprise Investors

W skład naszego doświadczonego zespołu inwestycyjnego wchodzi grupa partnerów zarządzających, którzy są związani z firmą od ponad 20 lat

Zobacz więcej

Enterprise Investors

Przeprowadziliśmy 34 oferty publiczne spółek portfelowych na giełdach w Warszawie, Pradze i Nowym Jorku

Enterprise Investors

W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości

Zobacz więcej

Enterprise Investors

Reprezentujemy najwyższe standardy w zakresie wiarygodności, etyki biznesu i odpowiedzialnego podejścia do lokalnych społeczności

Zobacz więcej