Enterprise Investors

Od 1990 roku zarządzamy jedną z największych grup funduszy private equity w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

Enterprise Investors

Zainwestowaliśmy blisko 2 miliardy EUR w 144 spółki i zakończyliśmy 133 inwestycje, z których łączny przychód wyniósł 4,1 miliarda EUR

Enterprise Investors

W skład naszego doświadczonego zespołu inwestycyjnego wchodzi grupa partnerów zarządzających, którzy są związani z firmą od ponad 25 lat

Enterprise Investors

Przeprowadziliśmy 35 ofert publicznych spółek portfelowych na giełdach w Warszawie, Pradze, Wilnie i Nowym Jorku

Enterprise Investors

W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości

Enterprise Investors

Reprezentujemy najwyższe standardy w zakresie wiarygodności, etyki biznesu i odpowiedzialnego podejścia do lokalnych społeczności