Enterprise Investors

Od roku 1990 spravujeme jednu z najväčších skupín private equity fondov v Poľsku a v krajinách strednej a východnej Európy

Enterprise Investors

Investovali sme 2 mld. eur do 146 spoločností a ukončili sme 134 investícií s celkovým výnosom 4,1 mld. eur

Enterprise Investors

Súčasťou nášho skúseného tímu investorov je skupina seniorných partnerov, ktorí v spoločnosti pôsobia viac ako 25 rokov

Enterprise Investors

Realizovali sme 35 primárnych emisií akcií spoločností z nášho portfólia na varšavskej, pražskej, vilniuskej a newyorskej burze

Enterprise Investors

Pre náš prístup je zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase

Enterprise Investors

Zaujímame najvyššiu úroveň zodpovednosti, etického podnikania a spoľahlivosti vo vzťahu k miestnym komunitám