powrót do zespołu
Jakub Kuberski

Biuro w Warszawie
W EI od 2013 r.
Aktualne inwestycje: PragmaGO, Software Mind, Unilink

Jakub Kuberski

Vice President

Koncentruje się na sektorach technologii i usług finansowych. Do jego najważniejszych dotychczasowych projektów należą intive, Unilink, PragmaGO i Software Mind. Przed dołączeniem do EI pracował w Kulczyk Investments w Warszawie.