zpět na tým
Jakub Kuberski

Kancelář ve Varšavě
V EI působí od rok 2013
Současné investice: PragmaGo, Software Mind, Unilink

Jakub Kuberski

viceprezident

Jakub Kuberski se soustředí především na odvětví technologií a finančních služeb. Mezi jeho dosud nejdůležitější projekty patří intive, Unilink, PragmaGO a Software Mind. Před příchodem do EI pracoval Jakub ve společnosti Kulczyk Investments ve Varšavě.