späť na tím
Jakub Kuberski

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2013
Súčasné investície: PragmaGO, Software Mind, Unilink

Jakub Kuberski

Viceprezident

Jakub Kuberski sa zameriava na sektory technológií a finančných služieb. Medzi jeho doteraz najdôležitejšie projekty patria Unilink, PragmaGO a Software Mind. Jakub pracoval pred príchodom do EI v spoločnosti Kulczyk Investments vo Varšave.