powrót do zespołu
Dariusz Pietrzak

Biuro w Warszawie
W EI od 2014 r.

Dariusz Pietrzak

Vice President

W EI odpowiada za relacje inwestorskie oraz działania firmy z zakresu odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej (ESG). Zajmuje się także wspieraniem budowania wartości portfela inwestycyjnego. W ramach Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych kieruje Komitetem ESG, reprezentuje EI w strukturach Invest Europe oraz w Radzie Programowej ONZ Global Compact. Przed dołączeniem do EI pracował w PLL LOT, Qantas, BCG i Heineken Group.