späť na tím
Dariusz Pietrzak

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2014

Dariusz Pietrzak

Viceprezident

Dariusz Pietrzak riadi vzťahy EI s investormi a spravuje ESG iniciatívu spoločnosti. Je taktiež zapojený do procesov tvorby hodnoty portfólia. Dariusz je predsedom výboru pre ESG v PSIK a zastupuje EI v platforme Mid-Market organizácie Invest Europe a v rade Globálneho paktu Organizácie spojených národov. Pred príchodom do Enterprise Investors pracoval Dariusz v spoločnostiach LOT, Qantas, BCG a Heineken Group.