späť na tím
Dariusz Pietrzak

Pôsobí vo Varšave
V EI pôsobí od roku 2014

Dariusz Pietrzak

Partner

Dariusz Pietrzak vedie vzťahy s investormi v spoločnosti EI a riadi iniciatívu ESG. Podieľa sa aj na tvorbe hodnoty portfólia. Dariusz je viceprezidentom Poľskej asociácie private equity a venture kapitálu, predsedá ESG výboru asociácie a zastupuje EI v Rade pre stredne veľké spoločnosti (Mid-Market Council) v rámci asociácie Invest Europe. Pred príchodom do EI pracoval v spoločnostiach LOT Polish Airlines, Qantas, BCG a Heineken Group.