povratak na tim
Dariusz Pietrzak

Ured u Varšavi
Pridružio se Enterprise Investorsu 2014.

Dariusz Pietrzak

Potpredsjednik

Dariusz Pietrzak zadužen je za odnos s investitorima EI-a te upravlja inicijativama u području zaštite okoliša, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG). Uključen je i u stvaranje vrijednosti portfelja. Predsjeda ESG Vijećem PSIK-a te predstavlja Enterprise Investors u Invest Europeovom Mid-Market Vijeću, kao i u UN-ovom Global Compact Vijeću. Prije prelaska u EI, Dariusz je radio za LOT, Qantas, BCG i Heineken Grupu.