povratak na tim
Dariusz Pietrzak

Ured u Varšavi
Pridružio se Enterprise Investorsu 2014.

Dariusz Pietrzak

Partner

Dariusz Pietrzak voditelj je odnosa s investitorima EI-a te upravlja inicijativama u području korporativnog upravljanja (ESG). Uključen je i u stvaranje vrijednosti portfelja. U udruzi Polish Private Equity and Venture Capital Association ima funkcije potpredsjednika te predsjednika ESG odbora, a također predstavlja EI u Vijeću Invest Europe’s Mid-Market. Prije prelaska u EI, Dariusz je radio u LOT-u, Qantas-u, BCG-u i Heineken Grupi.