Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Od 2017 r. inwestujemy środki Polish Enterprise Fund VIII. Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, PEF VIII finansuje wykupy akcji spółek i dynamiczny rozwój firm z sektorów rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia. PEF VIII inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Dwie trzecie naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu.

Zakończyliśmy inwestycje w 135 spółkach – łączny przychód wyniósł 4,2 mld EUR. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE).

Transakcje, które realizujemy, są efektem dobrych, często wieloletnich relacji z przedsiębiorcami. Zespół Enterprise Investors składa się z ponad 30 ekspertów inwestycyjnych – z największym doświadczeniem w regionie – łączących wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu od lat osiągamy niezmiennie dobre wyniki. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Pradze, Zagrzebiu i Nowym Jorku.