K odvětvím, do nichž investujeme, zaujímáme různorodý přístup. V období od roku 2017 investujeme kapitál fondu Polish Enterprise Fund VIII. Tento fond, stejně jako jeho předchůdci, financuje odkupy středně velkých zavedených společností a společností se silným růstovým potenciálem v odvětvích, jako je výroba spotřebního zboží, maloobchod, finanční a zdravotnické služby. Zaměřuje se především na společnosti, jejichž růst je poháněn konvergencí ekonomik střední a východní Evropy a spotřeby jejich obyvatel k úrovni obvyklé v nejvyspělejších zemích EU. PEF VIII investuje v regionu CEE také do firem z odvětví, jejichž růstový potenciál je založen na rostoucí internacionalizaci regionu a konkurenceschopností v úrovni nákladů. Jedná se například o oblast IT, průmyslové výroby či outsourcingu podnikových procesů. Přibližně dvě třetiny všech našich investic připadají na Polsko, zbytek prostředků je investován v rostoucích ekonomikách dalších zemí „nové“ EU.

Společnost Enterprise Investors za dobu svojí dosavadní existence úspěšně ukončila již 135 private equity investic s celkovým hrubým výnosem ve výši 4,2 miliardy eur, a to včetně celkem 35 primárních úpisů akcií (IPO) společností ze svého portfolia na burzách ve Varšavě (WSE), Praze (PSE), Vilniusu (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

Specializujeme se na vyhledávání vhodných obchodních příležitostí a na jednání s vlastníky společností. Náš tým tvořený více než 30 investičními profesionály – těmi nejzkušenějšími v regionu – disponuje jedinečnou kombinací dovedností, odborných znalostí a konzistentního dosahování vynikajících výsledků. Společnost Enterprise Investrors v současnosti působí prostřednictvím svých 6 kanceláří ve Varšavě, Bratislavě, Bukurešti, Praze, Záhřebu a New Yorku.