Usilujeme sa o diverzifikovaný prístup a investujeme do viacerých odvetví. Od roku 2017 investujeme kapitál z fondu Polish Enterprise Fund VIII. Tento fond, rovnako ako jeho predchodcovia, financuje odkupy stredne veľkých, rastúcich spoločností v odvetviach, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a „starej“ EÚ, ako sú napr. spotrebný tovar a maloobchod, finančné služby alebo zdravotná starostlivosť. PEF VIII taktiež investuje do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou regiónu CEE a jeho konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov. Sem patrí sektor IT, priemyselných výrobkov a outsourcing obchodných procesov. Približne dve tretiny všetkých spoločností, do ktorých EI investovali, sú z Poľska a zvyšok investícií bolo do zvyšných krajín „novej” EÚ.

Enterprise Investors ukončili 135 investícií s celkovým hrubým výnosom vo výške 4,2 mld. eur, a to vrátane 35 primárnych emisií akcií („IPO“) spoločností zo svojho portfólia na burzách vo Varšave (WSE), Prahe (PSE), Vilniuse (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).

Špecializujeme sa na vyhľadávanie obchodných príležitostí a jednanie priamo s vlastníkmi spoločností. Náš tím tvorený takmer 40 skúsenými investičnými profesionálmi poskytuje jedinečnú kombináciu znalosti a odbornosti, čoho výsledkom je vysoko konzistentná výkonnosť. Spoločnosť má zastúpenie v šiestich krajinách vo Varšave, Bratislave, Bukurešti, Prahe, Záhrebe a New Yorku.