powrót do informacji prasowych
26 XI 2020

Enterprise Investors ogłasza wezwanie na 100% akcji PragmaGO

Warszawa, 26 listopada 2020 r. – Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji PragmaGO, dostawcy usług finansowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. PEF VIII zagwarantował sobie w ramach wezwania nabycie akcji uprawniających do 72,07% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki od jej akcjonariusza większościowego – Pragmy Inkaso. Wartość wezwania wyniesie maksymalnie 53,1 mln PLN.

  • Intencją PEF VIII jest wycofanie akcji PragmaGO z giełdy i umożliwienie jej dalszego rozwoju na rynku prywatnym.
  • Zapisy na akcje objęte wezwaniem rozpoczną się 16 grudnia br. i potrwają do 29 stycznia 2021 r..
  • Cena w wezwaniu dla akcjonariusza większościowego wynosi 18,10 PLN za akcję.
  • Cena w wezwaniu dla akcjonariuszy mniejszościowych jest wyższa o 35% i wynosi 24,50 PLN za akcję. Zawiera ona premię w wysokości 20% w porównaniu do kursu z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania i jest wyższa o 37% od średniego kursu akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy.
  • Po rozliczeniu wezwania EI planuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o 60 mln PLN po cenie istotnie niższej od ceny akcji w wezwaniu.
  • W przypadku osiągnięcia wymaganego progu głosów fundusz podejmie kroki w celu przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji PragmaGO należących do akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie odpowiedzieli na wezwanie.

PragmaGO działa na pozabankowym rynku finansowym. Oferuje swoim klientom produkty takie jak faktoring czy finansowanie zakupów oraz dostarcza firmom kapitał obrotowy i inwestycyjny. Oferta spółki jest dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Model biznesowy PragmaGO koncentruje się na zautomatyzowanych procesach online oraz aliansach dystrybucyjnych z licznymi partnerami. Dzięki temu spółka może w szybki i wygodny dla klienta sposób zaoferować kompleksową gamę rozwiązań polepszających sytuację płynnościową. Po 3 kwartałach 2020 r. PragmaGO posiadała portfel o wartości 94,6 mln PLN i kapitał własny w wysokości 36,2 mln PLN oraz wypracowała zysk netto w wysokości 2 mln PLN.

„Naszym celem jest wycofanie spółki z warszawskiego parkietu. Uważamy, że do rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału rynkowego PragmaGO potrzebuje znaczącego dokapitalizowania, które jesteśmy w stanie jej zapewnić. Dodatkowo zamierzamy wspierać kadrę menedżerską spółki swoim szerokim doświadczeniem z licznych inwestycji w branże finansową i technologiczną. To wszystko uda się sprawniej i szybciej zrealizować, gdy PragmaGO będzie spółką niepubliczną” – tak wezwanie skomentował Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję.

Zarządzane przez EI fundusze zainwestowały 322 mln EUR w 21 spółek z branży finansowej.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła 9 funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 145 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 134 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,1 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl