Enterprise Investors oznámil vyhlásenie ponuky prostredníctvom verejnej súťaže na odkúpenie 100% akcií spoločnosti PragmaGO

Varšava, 26. novembra 2020 – Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), oznámil vyhlásenie ponuky prostredníctvom verejnej súťaže na odkúpenie 100 % akcií spoločnosti PragmaGO, poskytovateľa finančných služieb pre sektor malých a stredných firiem. PEF VIII si zabezpečil právo kúpiť podiel od majoritného vlastníka Pragma Inkaso, ktorý mu poskytne 72,07 % hlasov na valnom zhromaždení. Maximálna hodnota verejnej ponuky je 11,9 milióna EUR.

 

  • Zámerom PEF VIII je ukončenie obchodovania akcií spoločnosť PragmaGO na burze cenných papierov za účelom pokračovania vo svojom rozvoji so súkromným vlastníkom mimo verejného trhu;

  • Termín pre upisovanie ponúk v rámci tejto verejnej súťaže je stanovený medzi 16. december 2020 a 29. január 2021;

  • Ponúkaná cena akcie pre minoritných akcionárov bude o 35 % vyššia ako pre majoritného akcionára. Táto cena je o 20 % vyššia oproti cene akcie zo dňa predchádzajúcemu oznámeniu verejnej ponuky a je o 37 % vyššia ako priemerná cena akcie spoločnosti PragmaGO v posledných šiestich mesiacoch;

  • Po vysporiadaní verejnej ponuky plánuje EI navýšiť základné imanie o 13,4 milióna EUR, kde cena za akciu bude významne nižšia ako bola cena akcie vo verejnej ponuke;

  • Ak sa podarí dosiahnuť potrebný limit pri hlasovaní, fond prijme opatrenia na vytlačenie tých minoritných akcionárov spoločnosti PragmaGO, ktorí nereagovali na verejnú ponuku.

 

PragmaGO podniká na nebankovom finančnom trhu a ponúka klientom služby ako faktoring alebo financovanie nákupov, a taktiež poskytuje firmám prevádzkový a investičný kapitál. Ponuka spoločnosti je prispôsobená na mieru potrebám malých a stredných firiem podnikajúcich v Poľsku. Vďaka zameraniu spoločnosti na automatizované online procesy a distribučné aliancie s množstvom partnerov môže PragmaGO rýchlo a efektívne ponúknuť klientom komplexný rozsah riešení na zlepšenie ich likvidity. Ku koncu tretieho kvartálu tohto roka disponovala spoločnosť PragmaGO portfóliom v hodnote 21,2 milióna EUR, mala vlastný majetok v objeme 8,1 milióna EUR a čistý zisk 0,4 milióna EUR.

 

Dariusz Prończuk, managing partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu, uviedol: “Naším cieľom je stiahnuť spoločnosť z obchodovania na varšavskej burze. Sme presvedčení, že na to, aby sa PragmaGO plne rozvinula a využila svoj trhový potenciál, potrebuje výraznú kapitálovú injekciu, ktorú sme jej ochotní poskytnúť. Navyše chceme podporiť manažment spoločnosti našimi rozsiahlymi skúsenosťami z predchádzajúcich investícií vo finančnom a technologickom sektore. Toto všetko je možné dosiahnuť efektívnejšie a rýchlejšie, keď sa PragmaGO stane súkromnou spoločnosťou.”

 

K dnešnému dňu fondy spravované EI investovali viac ako 322 miliónov EUR do 21 spoločností vo finančnom sektore.

 

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 145 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 134 investícií v objeme 4,1 mld. eur.

 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Richard Menczer, SEESAME Communication Experts

Email: menczer@seesame.com

Anna Czywczyńska, riaditeľka pre komunikáciu a public affairs

tel.: +48 22 458 8500

www.ei.com.pl