Enterprise Investors inwestuje w Unilink

Warszawa, 18 lipca 2018 – Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę, na mocy której obejmie 38% akcji Unilink, największej multiagencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce.

 

  • Wartość transakcji nie została ujawniona;
  • W ramach transakcji EI dokona częściowego wykupu akcji oraz podniesie kapitał zakładowy spółki;
  • Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Unilink rozpoczął dystrybucję produktów ubezpieczeniowych w 2010 roku, kiedy wszedł na rynek zajmowany już przez znaczących graczy. Dziś, zaledwie osiem lat później, jest czołową multiagencją w kraju. Jako lider i konsolidator największego kanału detalicznego dystrybucji ubezpieczeń korzysta z trendów rynkowych wynikających z postępującej konsolidacji i profesjonalizacji dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Polsce. W tym roku spółka planuje zrealizować przypis składki o wartości miliarda złotych. Unilink współpracuje z 10.500 agentów, wspierając ich w sprzedaży produktów wszystkich firm ubezpieczeniowych działających na terenie kraju. Spółka jest również aktywna w kanale dealerskim.

 

“Unilink wyróżnia się na rynku wysoką dynamiką wzrostu, skalą biznesu, wydajnością operacyjną oraz skutecznością przyjętej strategii i zaawansowania rozwoju organizacyjnego. Spółka od zawsze była skoncentrowana na tworzeniu wartości zarówno dla agentów, jak i dla klientów końcowych. Swojej szybko rosnącej sieci partnerów Unilink oferuje skuteczną i zaawansowaną technologicznie platformę, dzięki której mogą sprzedawać produkty najlepiej dostosowane do potrzeb konsumentów” – powiedział Dariusz Prończuk partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za transakcję. Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki profesjonalnemu i przedsiębiorczemu zespołowi zarządzającemu. Wysokie tempo wzrostu organicznego, wybór celów inwestycyjnych, skuteczne przejmowanie i integrowanie mniejszych podmiotów oraz liczne wprowadzone innowacje świadczą o jakości zarządzania w Unilink” – dodał.

 

Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink, tak skomentował transakcję: Chcielibyśmy zostać największą firmą zajmującą się dystrybucją ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby to osiągnąć potrzebujemy silnego partnera finansowego, z odpowiednim know-how, który będzie wspierać nasz dalszy rozwój. Jako lider rynku w Polsce zdecydowaliśmy się na współpracę z Enterprise Investors, również liderem i najbardziej doświadczoną firmą private equity w regionie. Jesteśmy przekonani, że to partnerstwo przyspieszy nasz rozwój dzięki szerokim kompetencjom EI w rozwijaniu firm z sektora usług finansowych oraz osiągnięciom funduszu w zakresie międzynarodowych fuzji i przejęć. Nie mniej istotna jest dla nas wiarygodność, jaką daje taki partner. Ta decyzja jest gwarancją dla naszych agentów, że będziemy dalej inwestować w nasz model biznesowy, obsługę, systemy IT oraz w naszych ludzi. Transakcja ta jest również potwierdzeniem najwyższej klasy infrastruktury zdolności organizacyjnej i finansowej Unilink.”.

 

Enterprise Investors doradzali: EY Corporate Finance oraz kancelaria Gide. Doradcami strony sprzedającej byli: TDI Corporate Finance i SSW Pragmatic Solutions.

 

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,8 miliarda EUR w 142 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 127 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,7 miliarda EUR. Unilink jest 20. inwestycją EI w szeroko rozumiany sektor usług finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl