Enterprise Investors kupuje Studenac

Zagrzeb, 8 czerwca 2018 – Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał umowę na mocy której obejmie 100% akcji Studenac, położonej w Dalmacji (Chorwacja) sieci sklepów spożywczych. Sprzedającym jest pan Josip Milavić, założyciel spółki.

 

  • Wartość transakcji nie została ujawniona;
  • EI poszerzy zarząd spółki o ekspertów branżowych, którzy współpracując z obecnym zespołem zapewnią pomyślny przebieg przejęcia firmy od założyciela;
  • Transakcja wymaga zgody chorwackiego urzędu antymonopolowego.

 

Studenac rozpoczął działalność na początku lat 90-tych jako firma rodzinna. Jej założycielem jest pan Josip Milavić. Początkowo spółka skupiała się na handlu hurtowym, a w miarę upływu czasu rozbudowywała część detaliczną. Obecnie handel detaliczny żywnością jest dominującą działalnością spółki i generuje 95% przychodów. Pod koniec 2017 roku sieć Studenac liczyła 384 sklepy, których średnia powierzchnia sprzedaży wynosi 120 mkw. Większość placówek położona jest na wybrzeżu Adriatyku i wyspach, pozostała część znajduje się głębi regionu oraz w dużych nadmorskich miastach, takich jak Dubrownik i Split. W przeciągu trzech lat sieć powiększyła się o 60 nowych sklepów, a przychody spółki w 2017 roku przekroczyły 200 milionów EUR. Obecnie firma zatrudnia ponad 2.600 osób.

 

“W ostatnich latach rynek handlu detalicznego żywnością w Chorwacji charakteryzował się stabilnym wzrostem. Stoją za tym zarówno rosnący dochód rozporządzalny mieszkańców, jak i dynamiczny wzrost liczby turystów. Jednocześnie już dziś możemy zaobserwować, że branża ewoluuje w kierunku nowoczesnych formatów handlowych. Wierzymy, że Studenac będzie korzystał zarówno z dobrych warunków makroekonomicznych, rosnącego w siłę przemysłu turystycznego, jak i preferencji konsumentów do zakupów w pobliżu miejsca pracy lub domu,” powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję. “W trakcie naszej inwestycji planujemy przyspieszyć rozwój sieci, aktywnie uczestniczyć w konsolidacji rynku i poprawić wydajność obecnych sklepów.” dodał.

 

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,8 miliarda EUR w 141 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 127 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,7 miliarda EUR.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Michał Kędzia, Partner
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl