John P. Birkelund (1930 - 2019)
John P. Birkelund (1930 - 2019)

Z branżą venture capital związał się w 1956 roku – za sprawą udanych inwestycji finansowanych m.in. przez rodzinę Rothschildów. W ciągu kolejnych 25 lat prowadzone przez niego z sukcesem projekty inwestycyjne, dotyczące np. spółek Texas Instruments, Federal Express, Cray Research i MCI Communications, utorowały drogę do dalszego rozwoju branży VC. W 1981 roku dołączył do zespołu banku inwestycyjnego Dillon Read & Co. – jako prezes, udziałowiec, a następnie przewodniczący rady dyrektorów i dyrektor zarządzający. Szesnaście lat później wynegocjował sprzedaż Dillon Read firmie UBS po cenie blisko 20-krotnie wyższej od wartości przedsiębiorstwa w czasach, kiedy rozpoczynał w nim pracę.

W 1990 roku stanął na czele nowo powołanych instytucji: Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości i Enterprise Investors. Obie funkcje pełnił przez 16 lat, ze stanowisk ustąpił w październiku 2006 roku.

Angażował się również w działalność wielu organizacji z sektora non profit, m.in. Brown University, New York Public Library, Frick Collection i American Academy w Berlinie; przewodniczył pracom ich komitetów inwestycyjnych bądź uczestniczył w tych pracach. Był członkiem Rady Dyrektorów Giełdy Nowojorskiej, otrzymał doktorat honoris causa Brown University, został też wybrany na członka American Academy of Arts and Sciences.

Robert G. Faris (1938–2017)
Robert G. Faris (1938–2017)

Choć karierę zawodową z sukcesem rozpoczął w branży chemicznej – był m.in. dyrektorem działu odpowiedzialnego za rozwój handlu międzynarodowego w spółce Standard Oil of Indiana (Amoco Chemicals) – w 1969 roku na stałe związał się z rynkami kapitałowymi. Dwa lata później, jako trzecia zatrudniona osoba, dołączył do tworzącego się zespołu Alan Patricof Associates. Na początku działalność firmy koncentrowała się na inwestycjach w start-upy i spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w sektorze wysokich technologii i branży biotechnologicznej. Wśród wielu wspieranych przez nią spółek można znaleźć marki tak znane jak Apple Computer, Cellural Communications Inc., Computer Identics i Syntro.

Bezsprzeczny sukces spółek z portfela Alan Patricof Associates i usankcjonowanie pod koniec lat 70. inwestycji typu venture capital pozwoliły firmie na tworzenie kolejnych funduszy. Po 17 latach pracy Roberta Farisa i 10, w których był on prezesem, Alan Patricof Associates (obecnie Apax) stało się jedną z największych i najbardziej cenionych firm venture capital w Stanach Zjednoczonych. W 1988 roku Robert Faris odszedł na emeryturę. Planował zająć się pracą dydaktyczną.

Dwa lata później, wraz z rozpoczęciem procesu przemian w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał od Johna Birkelunda propozycję objęcia funkcji prezesa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Piastował to stanowisko, jak również był dyrektorem zarządzającym Enterprise Investors. W 2006 roku zrezygnował z obu funkcji i został wybrany na przewodniczącego rady dyrektorów Enterprise Investors Corporation, którą to pozycję sprawował do momentu przejścia na emeryturę pod koniec 2016 roku.