powrót do zespołu
Piotr Lach

Biuro w Warszawie
W EI od 2017 r.
Aktualne inwestycje:
Ekoenergetyka,
PragmaGO

Piotr Lach

Vice President

Zajmuje się inwestycjami w sektorach technologii, energetycznym oraz usług przemysłowych i konsumenckich. Do jego najważniejszych projektów należą Ekoenergetyka, Unilink i PragmaGO. Przed dołączeniem do zespołu Enterprise Investors pracował w PwC.