späť na tím
Piotr Lach

Pôsobí vo Varšave
V EI působí od roku 2017
Súčasné investicie: Ekoenergetyka, PragmaGO

Piotr Lach

Viceprezident

Piotr sa zameriava na investície v oblasti technológií, energetiky, priemyselných služieb a spotrebiteľských služieb. Medzi jeho najvýznamnejšie projekty patria Ekoenergetyka, Unilink a PragmaGO. Pred nástupom do Enterprise Investors pracoval v spoločnosti PwC.