powrót do zespołu
Jason S. Martin

Biuro w Nowym Jorku
W EI od 2013 r.

Jason S. Martin

Członek Rady Dyrektorów

W 2013 r. założył Omega Capital, firmę zarządzającą funduszami private equity, której jest prezesem. W 2002 r. został współzałożycielem Argonaut Private Equity – jednej z największych firm PE w środkowej części Stanów Zjednoczonych, o łącznym kapitale wynoszącym blisko 5 mld USD – i przez 10 lat był tam prezesem i dyrektorem zarządzającym. Przed utworzeniem Argonaut był dyrektorem w Williams Communications Group, gdzie odpowiadał za inwestycje venture capital, a wcześniej – członkiem zarządu i komitetu inwestycyjnego Oklahoma Police Pension & Retirement System, funduszu emerytalnego zarządzającego kapitałem w wysokości 1,3 mld USD.