späť na tím
Jason S. Martin

Pôsobí v New Yorku
V EI pôsobí od roku 2013

Jason S. Martin

Člen predstavenstva

Jason Martin je prezidentom Omega Capital, private equity spoločnosti, ktorú založil v roku 2013. V roku 2002 spoluzaložil spoločnost Argonaut Private Equity a počas desiatich rokov bol jej prezidentom a výkonným riaditeľom. Argonaut spravuje takmer 5 miliárd dolárov a je tak jednou z najväčších spoločností svojho druhu v centrálnej časti USA. V minulosti bol Jason tiež výkonným riaditeľom spoločnosti Williams Communications Group, kde bol zodpovedný za investície rozvojového kapitálu spoločnosti. Bol taktiež správcom a členom investičného výboru Oklahoma Police Pension & Retirement System, ktorý má hodnotu 1,3 miliardy dolárov.