powrót do informacji prasowych
21 IX 2017

Enterprise Investors utworzyło Polish Enterprise Fund VIII

Warszawa, 21 września 2017 r. – Enterprise Investors (EI), jeden z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, poinformowało o utworzeniu Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII).

  • Dziewiąty fundusz zebrany przez EI dysponuje kapitałem w wysokości 498 mln EUR, co oznacza, że przekroczył pierwotnie zakładany cel (hard cap) w wysokości 450 mln EUR.
  • Firma z sukcesem przeprowadziła pierwsze i ostateczne zamknięcie funduszu po zaledwie trzech miesiącach rozmów z inwestorami.
  • PEF VIII będzie przeprowadzał wykupy średniej wielkości spółek oraz finansował rozwój
    przedsiębiorstw w Polsce i regionie CEE.

Polish Enterprise Fund VIII jest drugim pod względem wielkości funduszem w historii Enterprise Investors i największym zebranym przez firmę od czasu globalnego kryzysu finansowego. Ponad 90% zgromadzonego w nim kapitału pochodzi od inwestorów, którzy w przeszłości powierzali EI swoje pieniądze, pozostałe środki pochodzą od kilku instytucji, które dopiero dołączyły do tego grona. „Cieszy nas zaufanie, jakim obdarzyli nas zarówno istniejący, jak i nowi inwestorzy – powiedział Jacek Siwicki, przewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes Enterprise Investors, odpowiedzialny za proces tworzenia nowych funduszy. – Po zaledwie trzech miesiącach rozmów popyt ze strony inwestorów znacznie przekroczył nasze pierwotne oczekiwania. W naszym przekonaniu sukces ten jest wynikiem niezmiennie dobrych wyników osiąganych przez nasz zespół oraz dużego nacisku, jaki kładziemy na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu” – dodał. PEF VIII ma stabilną i zdywersyfikowaną bazę inwestorów: około 60% zgromadzonych środków pochodzi z Europy Zachodniej, 30% – z USA, pozostały kapitał – od innych globalnych instytucji finansowych.

Polish Enterprise Fund VIII, podobnie jak jego poprzednik, inwestować będzie w sektory gospodarki rosnące dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie branż, w których zdobyliśmy znaczne doświadczenie – takich jak handel detaliczny, produkcja dóbr konsumenckich, usługi finansowe i sektor ochrony zdrowia. PEF VIII inwestować będzie również w firmy, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – dotyczy to przykładowo IT czy produkcji i usług dla biznesu. Środki z funduszu będą przeznaczone na przeprowadzanie wykupów kontrolnych pakietów akcji spółek i finansowanie dalszego rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Pojedyncze projekty inwestycyjne będą mieścić się w przedziale 20–75 mln EUR i dotyczyć firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Polska pozostanie w centrum zainteresowania najnowszego funduszu – spodziewamy się wydać w kraju minimum 50% powierzonych nam środków. „Siłą Enterprise Investors jest umiejętność budowania trwałych relacji z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami kadry zarządzającej zainteresowanymi transakcjami wykupów menedżerskich (MBO i MBI)” – powiedział Siwicki.

Doradcą Enterprise Investors w procesie tworzenia funduszu była kancelaria Proskauer.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy inwestycyjnych o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 138 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 125 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 mld EUR. Liczba zakończonych projektów obejmuje 34 oferty publiczne, przeprowadzone na giełdach w Warszawie, Pradze i Nowym Jorku. Nasz zespół inwestycyjny składa się z 36 ekspertów, w tym dziewięciu Partnerów, pracujących w sześciu biurach – zlokalizowanych w Nowym Jorku, Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Jacek Siwicki, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl