späť na tlačové správy
21 IX 2017

Enterprise Investors spúšťa nový fond Polish Enterprise Fund VIII

Varšava, 21. septembra 2017 – Enterprise Investors (EI), jedna z najväčších a najskúsenejších private equity spoločností v strednej
a východnej Európe oznamuje, že ukončila príjem investičného kapitálu pre fond Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII).

  • Deviaty fond spoločnosti získal 498 miliónov eur, čím prekročil stanovený limit vo výške 450 miliónov eur;
  • EI uskutočnila prvé a zároveň aj posledné uzatvorenie fondu tri mesiace od oficiálneho spustenia ponuky pre investorov;
  • Fond bude financovať odkupy stredne veľkých a rastových spoločností v Poľsku a v strednej a východnej Európe.

Polish Enterprise Fund VIII je druhý najväčší fond v histórii Enterprise Investors a najväčším z hľadiska objemu finančných prostriedkov, ktorý EI vytvorila od globálnej finančnej krízy. Viac ako 90% viazaného kapitálu pochádza od investorov, ktorí investovali do predchádzajúcich fondov spoločnosti, pričom zvyšné prostriedky poskytli noví investori. „Sme radi, že sme získali silnú podporu od existujúcich i nových investorov,“ povedal Jacek Siwicki, predseda a prezident spoločnosti Enterprise Investors, ktorý bol za získanie kapitálu do fondu (tzv. „fundraising”) zodpovedný. „Už po troch mesiacoch na trhu bola kapacita fondu prečerpaná. Veríme, že náš úspech je dôsledkom našich skúseností a konzistentnej historickej výkonnosti investícií, kladúc dôraz na dodržiavanie kritérií ESG (environmentálne, sociálne a zodpovedné riadenie),“ poznamenal. PEF VIII má veľmi silnú a rozmanitú základňu investorov — približne 60% fondu je zložená z európskych investorov, ďalších 30% tvoria americkí investori a na 10% sa podieľajú iné globálne finančné inštitúcie.

Fond bude rovnako ako jeho predchodcovia investovať do odvetví, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a „starej“ EÚ, ako sú napr. spotrebný tovar a maloobchod, finančné služby a zdravotná starostlivosť, kde má EI bohaté transakčné ako aj exitové skúsenosti. PEF VIII bude tiež investovať do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou a konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov, napr. priemyselné výrobky a služby alebo IT. Nový fond sa zameria na odkupy stredne veľkých spoločností a expanzívne financovanie pre dynamicky rastúce firmy s podnikateľským duchom. PEF VIII bude investovať 20 až 75 miliónov eur do etablovaných spoločností. Minimálne 50% kapitálu fondu sa bude investovať na poľskom trhu, ktorý naďalej zostáva primárnym trhom pre EI. „Sila Enterprise Investors spočíva v schopnosti budovať silné vzťahy s podnikateľmi, ako aj s manažérskymi tímami, ktorí majú́ záujem o transakcie typu MBI a MBO,“ povedal Siwicki.

Spoločnosť Proskauer bola právnym poradcom spoločnosti Enterprise Investors.

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe.
Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 138 spoločností z rôznych odvetví. Enterprise Investors ukončila 125 investícií s celkovým výnosom vo výške takmer 3,5 mld. eur. Ukončené investície zahŕňajú 34 zrealizovaných emisií akcií portfóliových spoločností na burze cenných papierov vo Varšave, Prahe a New Yorku. Tím Enterprise Investors tvorí 36 investičných profesionálov, vrátane
9 partnerov, ktorí pôsobia v kanceláriách v New Yorku, Varšave, Bratislave, Bukurešti, Budapešti a Prahe.

V prípade záujmu o ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Jacek Siwicki, predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Enterprise Investors
Anna Czywczyńska, PR konzultantka
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl