powrót do informacji prasowych
26 IX 2003

EI sprzedało Polfę Kutno

Warszawa, 26 września 2003 r. — Enterprise Investors sprzedało polskim i zagranicznym inwestorom finansowym wszystkie posiadane akcje Polfy Kutno (68,8% akcji spółki). Polish-American Enterprise Fund oraz Polish-Private Equity Fund I i II, fundusze private equity zarządzane przez Enterprise Investors, sprzedały 1 318 839 akcji Polfy Kutno SA po 235 zł za akcję. Sprzedaży akcji dokonano w ramach pozasesyjnych transakcji pakietowych. 

Całkowita wartość transakcji wyniosła 310 mln zł, co stawia ją wśród największych, jakie miały miejsce na polskim rynku finansowym w ostatnich latach.

„Nasza misja w Polfie Kutno zakończyła się. Po okresie gruntownych zmian, których dokonaliśmy wspólnie z zarządem Polfy, w ostatnim czasie spółka udowodniła, że jest gotowa do samodzielnego rozwoju” – powiedział Ryszard Wojtkowski, Partner w Enterprise Investors.

„Sprzedaż łącznie niemal 70% kapitału spółki to bezsprzecznie największy pakiet akcji, jaki kiedykolwiek był sprzedany portfelowym inwestorom finansowym w historii giełdy w Polsce. Dzisiejsza transakcja potwierdza, że inwestorzy portfelowi obecni na GPW są w stanie i nie boją się przejąć kontroli w spółce publicznej” – dodał Ryszard Wojtkowski.

Korzystna współpraca z Enterprise Investors

Polish-American Enterprise Fund oraz Polish Private Equity Fund I i II, zarządzane przez Enterprise Investors, były inwestorami w Polfie Kutno od 1995 r., kiedy to fundusze nabyły akcje firmy od Skarbu Państwa. Po prywatyzacji spółki fundusze we współpracy z zarządem Polfy Kutno zrealizowały zakrojony na szeroką skalę program restrukturyzacji operacyjnej i finansowej, który obejmował:

  • koncentrację na strategicznych, najbardziej zyskownych sektorach działalności oraz rezygnację (sprzedaż) z działalności niemieszczących się w strategicznych kierunkach (w latach 1997-2002 zrezygnowano z produkcji dodatków do karmy dla zwierząt, odżywek oraz płynów infuzyjnych, a skupiono się na lekach dla ludzi – OTC i Rx)
  • zrewidowanie dotychczasowej strategii produktowej, nacisk na poprawę jakości i nowe produkty oraz rozwój kontaktów z producentami zachodnimi i wprowadzenie na rynek leków produkowanych na licencji (Polfa Kutno ma umowy licencyjne z potentatami w skali światowej, np. Merck, Servier i Mundipharma; na rynek stale wprowadzane są nowe leki)
  • zmianę struktury zatrudnienia, w tym rozwój działów marketingu i sprzedaży.

W okresie swojej obecności w Polfie Kutno Enterprise Investors wspomagało proces wdrażania programu restrukturyzacji i rozwoju Polfy na każdym etapie. W rezultacie zrealizowanych inicjatyw Polfa jest dziś jedną z najbardziej efektywnych i najszybciej rozwijających się spółek farmaceutycznych w Europie Środkowej.

W ciągu ostatnich lat Polfa Kutno poniosła znaczne wydatki inwestycyjne na unowocześnienie produkcji, tak by spełniała ona standardy międzynarodowe. Dzięki inwestycjom w łącznej wysokości 180 mln zł, przeznaczonym głównie na budowę nowego zakładu produkcyjnego, Polfa Kutno uzyskała certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice).

Polfa Kutno stworzyła jedną z najlepszych i najbardziej wydajnych kadr sprzedaży w polskim sektorze farmaceutycznym. Ponad połowa pracowników (270 osób) jest zaangażowana w sprzedaż oraz marketing produktów firmy (w porównaniu z 6 pracownikami, którzy realizowali te zadania w czasie, gdy EI dokonało inwestycji).

Prowadzona wspólnie z inwestorem private equity restrukturyzacja Polfy Kutno stworzyła atmosferę sprzyjającą innowacji, rozwojowi nowych produktów i agresywnej sprzedaży. Wszelkie główne wskaźniki finansowe – płynność finansowa, sprzedaż, zysk netto – zdecydowanie i trwale się poprawiły. Firma, której obroty corocznie zwiększają się średnio o 23% (sprzedaż Rx i OTC) i sięgają dziś blisko 250 mln zł, przewiduje dalszy aktywny rozwój. Prognozy na kolejne lata zakładają znaczny wzrost obrotów oraz podwojenie zysku netto w ciągu najbliższych trzech lat.

Enterprise Investors jest największą w Polsce i Europie Środkowej grupą funduszy private equity. EI działa od 1990 r. i zarządza czterema funduszami o łącznym kapitale 722 mln USD; są to środki pochodzące od renomowanych międzynarodowych instytucji finansowych. Fundusze zarządzane przez Enterprise Investors wsparły rozwój 91 przedsiębiorstw. Fundusze zakończyły 52 inwestycje. Przychody z inwestycji zakończonych wyniosły 640 mln USD.

Transakcja sprzedaży akcji Polfy Kutno SA jest kolejną, w ramach której akcje rozwiniętej przez EI spółki trafiają do obecnych na warszawskiej giełdzie inwestorów finansowych. Wcześniej w podobny sposób odbyła się sprzedaż posiadanych przez fundusze EI pakietów innych spółek publicznych, z których największe były: Grupa Kęty SA, Eldorado SA i Stomil Sanok SA.