powrót do informacji prasowych
27 III 2003

EI inwestuje w Magellana

Warszawa, 27 marca 2003 r. — Polish Enterprise Fund IV, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zainwestuje 30 mln zł w spółkę Magellan. Inwestycja jest elementem strategii inwestycyjnej Enterprise Investors, zakładającej finansowanie rozwoju sektora służby zdrowia w Polsce. Działający od 1999 r. Magellan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi to firma finansowa wyspecjalizowana w obsłudze sektora medycznego.

Działalność Magellana polega na długofalowej współpracy ze szpitalami oraz innymi podmiotami działającymi w branży medycznej i farmaceutycznej w celu restrukturyzacji ich należności. Restrukturyzacja odbywa się poprzez wykup przeterminowanych wierzytelności służby zdrowia, restrukturyzację zadłużenia podmiotów działających w branży medycznej i farmaceutycznej, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami oraz faktoring wobec usługodawców jednostek służby zdrowia.

Magellan, jako jedyny obecnie niebankowy podmiot na rynku, restrukturyzuje zadłużenie polskich szpitali oraz zmniejsza koszty finansowania szpitali poprzez ofertę kredytowania. Restrukturyzacja oznacza dla szpitala finansowanie na poziomie poniżej 13% w skali roku (bez żadnych prowizji i innych dodatkowych kosztów oraz bez skomplikowanych procedur) i opiera się na długoterminowych ugodach, gwarantujących szpitalom oddalenie groźby kosztownych postępowań sądowych i komorniczych.

Brak restrukturyzacji to koszty na poziomie ponad 30% (m.in. ustawowe odsetki, koszty sądowe i komornicze), jak również nieterminowo wypłacane wynagrodzenia (bądź w ogóle niewypłacane), odcięcie dostaw ciepła, prądu czy telefonów. Zaoszczędzone pieniądze szpital może przeznaczyć na leczenie pacjentów.

Oferta Magellana jest kierowana do publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia, producentów leków i sprzętu medycznego, hurtowni farmaceutycznych i dystrybutorów sprzętu medycznego oraz firm świadczących usługi dla jednostek służby zdrowia.

Magellan współpracuje z ponad 500 szpitalami na terenie całego kraju i prawie 200 największymi dostawcami dla szpitali. Przewaga konkurencyjna firmy polega na pełnej wiedzy i stałym monitoringu sytuacji na obsługiwanym rynku.

Produkty finansowe Magellana są odpowiedzią na oczekiwania dostawców – wierzycieli szpitali, samych szpitali, jak również ich organów założycielskich. Środki pozyskane od PEF IV pozwolą Magellanowi na dodatkowe rozszerzenie oferty produktowej.

Wybór przez Magellana specjalizacji w sektorze medycznym był związany z wdrażaniem reformy służby zdrowia. Założyciele Magellana dostrzegli zapotrzebowanie na usługi poprawiające płynność podmiotów będących dostawcami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również na stworzenie programów uzdrawiających płynność finansową szpitali.

„Trzeba podkreślić, że nasza oferta jest kierowana do szpitali, które nie mają zdolności kredytowej. Restrukturyzacja wierzytelności zapewnia im utrzymanie bytu na rynku i uzyskanie finansowania bieżącej działalności. Dostawcom pozwala zwiększyć sprzedaż do szpitali” – powiedział Marek Błaszkowski, Prezes Magellana.

W krajach, w których sytuacja w służbie zdrowia jest bardziej stabilna niż w Polsce, obsługa sektora medycznego jest dla instytucji finansowych atrakcyjną niszą rynkową, dlatego zarząd Magellana i jego inwestor zakładają stały rozwój firmy.

„Magellan to jedyna w Polsce niebankowa instytucja oferująca usługi finansowe na trudnym rynku medycznym. Pracownicy Magellana mają unikalną wiedzę i doświadczenie w tym segmencie. Firma ma potwierdzoną reputację u swoich klientów i przejrzystą sytuację finansową, więc chętnie witamy ją w swoim portfelu” – powiedział Dariusz Prończuk, Partner w Enterprise Investors.

Enterprise Investors zarządza największą w Polsce i Europie Centralnej grupą funduszy private equity. Od 1990 r. fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały w przedsiębiorstwa z różnych branż ponad 650 mln USD, wspierając rozwój 87 spółek. EI jest aktywnym inwestorem private equity na polskim rynku usług medycznych i usług finansowych.

Przykłady restrukturyzacji dokonanych przez Magellana

  • Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

Zajęcie w 2002 r. przez komorników na rzecz firm windykacyjnych kont szpitala spowodowało, że szpital w ciągu bardzo krótkiego czasu znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Spółka Magellan wykupiła w tym trudnym dla szpitala okresie jego zadłużenie na ponad 3 mln zł i rozłożyła spłaty na okres ponad 3 lat. Gdyby inni wierzyciele poszli w tym kierunku, Rektor Akademii Medycznej oraz Dyrektor jednostki nie musiałby straszyć ewakuacją pacjentów do innych szpitali.

  • Szpitale w Brodnicy, Starachowicach, Kutnie, Puszczykowie

Podobne zasady ugody zastosowano w przypadku szpitali powiatowych w Brodnicy, Starachowicach, Kutnie, Puszczykowie i wielu innych. Magellan bez żadnych opłat wstępnych, prowizji i innych kosztów, jakie standardowo pobierają banki, zaproponował rozłożenie zadłużenia na 1,5–3-letnie okresy.

  • Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku

Magellan w ramach różnorodnych umów restrukturyzuje na bieżąco niecierpiące zwłoki długi Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku, największej tego typu placówki w Polsce. W najbliższym czasie rozpocznie także rozmowy dotyczące znacznej części długu i zawarcia długoterminowej umowy w sprawie jego spłaty, co pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej placówki.