Kto sme

Enterprise Investors je najstaršou a jednou z najväčších spoločností spravujúcou fondy private equity v strednej a východnej Európe. Špecializujeme sa na odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností až po expanzívne financovanie rýchlo rastúcich firiem vo všetkých odvetviach. Od nášho vzniku v roku 1990 sme vytvorili deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali takmer 2 mld. eur do 144 spoločností.


Usilujeme sa o diverzifikovaný prístup pre odvetvia, do ktorých investujeme. Od roku 2017 investujeme kapitál z Polish Enterprise Fund VIII. Tento fond, rovnako ako jeho predchodcovia, financuje odkupy stredne veľkých rastúcich spoločností v odvetviach, ktoré sú poháňané konvergenciou domácej spotreby v regióne CEE a „starej“ EÚ, ako sú napr. spotrebný tovar a maloobchod, finančné služby a zdravotná starostlivosť. PEF VIII taktiež investuje do odvetví poháňaných zvyšujúcou sa internacionalizáciou regiónu CEE a jeho konkurencieschopnosťou v oblasti nákladov. Sem patrí sektor IT, priemyselných výrobkov a outsourcing obchodných procesov. Približne dve tretiny všetkých spoločností, do ktorých EI investovala, sú z Poľska a zvyšok investícii sa zaraďuje do rastúcich ekonomík “novej” EÚ.


Enterprise Investors ukončila 132 investícií s celkovým hrubým výnosom vo výške 3,9 mld. eur, a to vrátane 35 primárnych emisií akcií spoločností zo svojho portfólia na burzách vo Varšave (WSE), Prahe (PSE), Vilniuse (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).


Špecializujeme sa na vyhľadávanie obchodných príležitostí a jednanie s vlastníkmi spoločností. Náš tím tvorený takmer 40 najskúsenejšími investičnými profesionálmi v regióne poskytuje jedinečnú kombináciu znalosti a odbornosti, čoho výsledkom je konzistentný výkon. Spoločnosť má zastúpenie v šiestich krajinách vo Varšave, Bratislave, Bukurešti, Budapešti, Prahe, Záhrebe a New Yorku.

Ako pracujeme

V Enterprise Investors kombinujeme odborné znalosti so skúsenosťami z miestnych trhov. V našom prístupe kladieme zásadný dôraz na vytváranie udržateľných hodnôt, ktoré obstoja v čase.

 

Investičné stratégie nastavujeme s rozvahou a tiež finančný pákový efekt využívame konzervatívne. Investujeme od 20 do 75 miliónov eur do zabehnutých spoločností. Náš podiel v spoločnosti sa pohybuje od výrazne menšinového po 100% vlastníctvo. Investície vnímame z dlhodobej perspektívy a väčšinou zotrvávame v spoločnostiach päť až osem rokov.

 

Využívame všetky naše prostriedky na dosiahnutie úspechu každej spoločnosti z portfólia. V spolupráci s manažérskymi tímami pomáhame spoločnostiam vytvárať stratégie, konceptualizovať a realizovať optimálne štruktúry financovania a zamestnávať talentovaných odborníkov. Náš investičný tím si vytvára priame vzťahy so spoločnosťami z nášho portfólia a podporuje ich z pozícií členov predstavenstva. Prinášame trvalé zmeny, pripravujeme firmy na úspech aj za hranice nášho horizontu.

 

Riadime sa pravidlami, ktoré nám nikdy nedovolia investovať do podnikov, ktorých aktivity škodia lokálnej a globálnej spoločnosti, životnému prostrediu alebo ekonomike. Náš záväzok k spoločensky zodpovednému investovaniu výrazne presahuje rámec tohto oficiálneho obmedzenia vlastných investícií. Enterprise Investors prostredníctvom svojich investičných tímov a spoločností vo svojom portfóliu rozvíjajú povedomie o ESG (životné prostredie, spoločenská zodpovednosť a riadenie) a do vnútorných postupov implementuje procesy na splnenie tohto cieľa. Pre nás je ESG dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie vo všetkých fázach investičného procesu. Snažíme sa o pozitívny vplyv na životné prostredie, spoločnosť a jednotlivcov, s ktorými EI a jej portfóliové spoločnosti prichádzajú do kontaktu alebo ich ovplyvňujú.

História

Máj 1990

Založenie Polish-American Enterprise Fund

Február 1991

Prvé investície Polish-American Enterprise Fund v Poľsku

Október 1992

EI navyšuje kapitál Polish Private Equity Funds I & II na celkovú sumu 151 miliónov dolárov

November 1994

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na Varšavskej burze cenných papierov

PPABank
Apríl 1997

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund o 164 miliónov dolárov

December 1999

Prvá investícia EI mimo Poľska

Orange Rumunsko
Október 2000

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund IV o 217 miliónov dolárov

Júl 2001

Prvá investícia na Slovensku

Orange Slovensko
Február 2004

Prvá investícia v Bulharsku

Bulharská telekomunikačná spoločnosť
Máj 2004

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund V o 300 miliónov eur

Október 2004

EI otvára kanceláriu v Bukurešti

September 2005

Prvá investícia v Českej republike

AVG Technologies
September 2006

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund VI o 658 miliónov eur

Január 2007

EI otvára kanceláriu v Bratislave

November 2007

Prvá investícia v Litve

Novaturas
September 2008

EI navyšuje kapitál Enterprise Venture Fund I (EVF) na celkovú sumu 100 miliónov eur

September 2009

EI otvára kanceláriu v Prahe

Júl 2010

Prvá investícia v Maďarsku

Netrisk.hu
September 2010

Prvá investícia v Estónsku

Nortal
Jún 2011

EI otvára kanceláriu v Budapešti

II 2012

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na NYSE

AVG Technologies
V 2012

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund VII o 314 miliónov eur

December 2015

Prvá IPO spoločnosti v portfóliu EI na Pražskej burze cenných papierov

Kofola ČeskoSlovensko
September 2016

Prvá investícia v Slovinsku

Intersport ISI
September 2017

EI navyšuje kapitál Polish Enterprise Fund VIII o 498 miliónov eur

Marec 2018

Tridsiata piata IPO spoločnosti v portfóliu EI a prvá na Nasdaq Vilnius

Novaturas
Máj 2018

Prvá investícia v Chorvátsku

PAN-PEK

Otvorenie pobočky v Záhrebe pokrývajúcej celý región Jadranu.