späť na tím
Sebastian Król

Pôsobí vo Varšave, zodpovedá za investície v krajinách Pobaltia
V EI pôsobí od roku 2001
Súčasné investície: Anwim, JNT Group

Sebastian Król

Partner

Sebastian Król sa zameriava na sektor finančných služieb, maloobchodného predaja potravín a stavebníctva. Medzi jeho najdôležitejšie investície v EI patria Anwim, Danwood, JNT Group a Profi. Pred nástupom do Enterprise Investors pracoval Sebastian v spoločnostiach Arthur Andersen a Hachette Distribution Services.