zpět na tým
Sebastian Król

Kancelář ve Varšavě, je odpovědný za investice v pobaltských státech
V EI působí od roku 2001
Současné investice: Anwim, JNT Group

Sebastian Król

partner

Sebastian Król se zaměřuje na sektory finančních služeb, spotřebního zboží a stavebnictví. Jeho nejdůležitějšími projekty v EI jsou investice do společností Anwim, Danwood, JNT Group a Profi. Před nástupem do EI pracoval Sebastian ve společnostech Arthur Andersen a Hachette Distribution Services.